Изпращане на факс след телефонно обаждане (Ръчно изпращане)

 
Можете да изпращате факс документи ръчно в края на телефонен разговор. Когато чуете звуков сигнал по телефона, това означава, че получателят се опитва да получи изпратените от вас факс документи. Изберете <Старт>, за да изпратите факсовете.
Преди това е необходимо да свържете телефон или незадължителната слушалка към машината.
1
Поставете оригиналите. Поставяне на оригинали
В режим на ръчно изпращане устройството не може да сканира автоматично и двете страни на оригиналите.
Когато оригиналът е поставен върху стъклото за документи, можете да изпратите само една страница.
2
Изберете <Факс> в екрана Начало. Екран Начало
Ако се покаже екранът за влизане, посочете потребителското име, паролата и сървъра за удостоверяване. Влизане във функцията за упълномощено изпращане
3
Изберете <Нулиране> в екрана с основни функции за факс. Екран с основни функции за факс
Ако дестинациите, посочени от предходния потребител, са все още избрани, може да възникнат грешки в изпращането. Винаги нулирайте настройките преди изпращане.
4
Задайте нужните настройки за сканиране. Основни операции за изпращане на факсове
5
Наберете номера на факса на получателя.
6
Помолете получателя да постави факс машината си в режим за получаване на факс документи.
Ако чуете звуков сигнал, преминете към стъпка 7.
7
Изберете <Старт>.
Ако поставите оригинала върху стъклото за документи, изберете формат на оригинала.
Сканирането на оригинала започва.
Ако искате да го отмените, изберете <Отказ> <Да>. Отмяна на изпращането на факсове
8
Затворете слушалката.
60R7-04R