Консумативи

Информацията по-долу служи като ориентир за очакваното време за подмяна на консумативите, използвани в това устройство. Закупувайте консумативи от своя местен упълномощен търговец на Canon. Съблюдавайте предпазните мерки за здраве и безопасност при съхранение и работа с консумативи. За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонери, касети и части на Canon.
При съхранение и работа с консумативи съблюдавайте предпазните мерки в ръководството „Първи стъпки“, предоставено с продукта.
В зависимост от монтажната среда, формата на хартията за печат или типа на оригиналните документи е възможно да се наложи подмяна на консумативите, преди да настъпи очакваният край на експлоатационния им живот.
Указването на време за автоматично изключване, по-кратко от настройката по подразбиране (4 часа), може да скъси живота на тонер касетите.

Тонер касети

Предоставени тонер касети
Средният капацитет на тонер касетите, доставени с устройството, е посочен по-долу.
Среден капацитет*
5 100 листа
Тегло
Прибл. 0,8 кг
Резервни тонер касети
За оптимално качество на печат е препоръчително да използвате оригинални тонер касети на Canon.
Оригинална тонер касета на Canon
Среден капацитет и тегло на тонер касета
Canon Cartridge 056 L
Среден капацитет*
5 100 листа
Тегло
Прибл. 0,8 кг
Canon Cartridge 056
Среден капацитет*
10 000 листа
Тегло
Прибл. 1,0 кг
Canon Cartridge 056 H
Среден капацитет*
21 000 листа
Тегло
Прибл. 1,4 кг
Средният капацитет е базиран на "ISO/IEC 19752" (световен стандарт, свързан с "Метод за определяне на капацитета за печат на тонер касети за монохроматични електрофотографски принтери и многофункционални устройства, които съдържат компоненти за принтер", издаден от Международната организация по стандартизация (ISO)) при отпечатване върху хартия с формат A4 с настройка по подразбиране за наситеност на цветовете.
Бъдете внимателни за неоригинални тонер касети
Моля, имайте предвид, че на пазара се продават неоригинални тонер касети, имитиращи тези на Canon. Използването на неоригинална тонер касета може да доведе до влошено качество на отпечатване и до понижаване на производителността на машината. Canon не носи отговорност за неизправности, злополуки или повреди, предизвикани от използването на неоригинална тонер касета.
За повече информация вижте global.canon/ctc.
Когато подменяте тонер касети, вижте Смяна на тонер касетата.
60R7-0A6