Смяна на тонер касетата

На дисплея се извежда предупредително съобщение, когато в тонер касетата остава малко количество или когато отпечатването вече не е възможно поради изчерпване на тонера. Обърнете внимание, че качеството на печат може да се влоши, ако продължите да отпечатвате, без отстраните проблема. Можете да проверите на дисплея оставащото количество в тонер касетите (Проверка на оставащото количество консумативи).

Когато се появи съобщение

Показаното съобщение зависи от количеството, останало в тонер касетите. В зависимост от съобщението, което се извежда, трябва да се уверите, че имате подготвена резервна тонер касета или да смените тонер касетата.
Преди да подмените тонер касетата
Процедура за подмяна на тонер касетата
Консумативи
<Подгответе касетата.> 
<Ниско ниво на касетата>
<Край на експл. живот на касета.>
<Не може да се извърши печатане. Може да е поставена касета, която не е на Canon или е фалшива.>

Когато разпечатките са с незадоволително качество

Ако разпечатките започнат да проявяват някоя от изброените по-долу характеристики, една от тонер касетите е изразходена. Сменете почти празната тонер касета дори ако не се е извело съобщение за това.
Преди да подмените тонер касетата
Процедура за подмяна на тонер касетата
 
Появяват се ивици/неравномерност на разпечатките
 
Частично избледняване
 
Неравномерна плътност
 
Появяват се бели петна
 
Появяват се замазване и петна от тонер
 
Празните места от оригиналите се отпечатват в сиво

Преди да подмените тонер касетата

Извършете следното, преди да подмените тонер касетата. Съобщението може вече да не се показва или качеството на печат може да се подобри.
1
Отворете предния капак.
2
Отстранете на тонер касетата.
3
Разклатете тонер касетата 5 – 6 пъти, както е показано по-долу, за да разпределите тонера равномерно в касетата.
4
Поставете тонер касетата.
Пъхнете касетата докрай.
5
Затворете предния капак.

Процедура за подмяна на тонер касетата

Прочетете мерките за безопасност в ръководството „Първи стъпки“, предоставено с този продукт, преди да подмените тонер касетите. Ръководства и техните съдържания
1
Отворете предния капак.
2
Отстранете на тонер касетата.
3
Отстранете защитната опаковка на новата тонер касета.
4
Разклатете тонер касетата 5 – 6 пъти, както е показано по-долу, за да разпределите тонера равномерно в касетата.
5
Поставете тонер касетата.
Пъхнете касетата докрай.
6
Затворете предния капак.
60R7-09U