Ограничаване на функциите на устройството

Някои от функциите на устройството може да се използват рядко или да предоставят възможности за злоупотреби. От съображения за сигурност функциите на устройството може да се ограничат частично или напълно.
Ограничаване на достъпа до адресната книга и функциите за изпращане
Можете да зададете PIN код на адресната книга, за да забраните на общия потребител да променя данните или да ограничите дестинациите, които може да се задават при изпращане на факсове. Можете също така да забраните колективното изпращане на факсове до множество дестинации (последователно изпращане). Ограничаване на достъпа до адресната книга и функциите за изпращане
Забраняване на отпечатването от компютър
Можете да разрешите "печатането от компютър" само на защитени документи, така че никакви други задачи за печат няма да могат да се изпълняват, без да се въведе PIN код на устройството. Забраняване на отпечатването от компютър
Ограничаване на USB функциите
USB конекторът позволява лесно свързване с периферни устройства, но може да породи рискове за сигурността, като например изтичане на информация. Можете да ограничите USB връзката към компютри и записването на данни в USB памет. Ограничаване на USB функциите
Забраняване на HTTP комуникацията
Когато няма да изпълнявате операции по мрежата, например при използване на устройството само чрез USB връзка, можете да забраните HTTP комуникацията, за да предотвратите хакерски атаки през HTTP порта. Забраняване на HTTP комуникацията
Забрана на отдалеченото управление
Когато не използвате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), можете да деактивирате тези функции, за да предотвратите неупълномощено отдалечено управление чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Забрана на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
60R7-07K