Ограничаване на достъпа до адресната книга и функциите за изпращане

Някои случаи на изтичане на информация могат да бъдат предотвратени чрез ограничаване на достъпните дестинации за факс и имейл само до тези, които са запаметени в адресната книга или LDAP сървъри, или чрез задаване на PIN код за адресната книга, така че неупълномощени потребители да не могат да добавят или да редактират данни в адресната книга. Можете също така да избегнете изпращането на документи към нежелани получатели, ако зададете за устройството настройка за повторно въвеждане на номер на факс с цел потвърждение.
 
60R7-07L