<Копиране>

Всички настройки, свързани с копирането, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().
Звездички (*)
Отбелязаните със звездичка (*) настройки може да не са налични в зависимост от модела, опциите или други елементи от настройките.

<Промяна на н-ките по подр. (Копиране)>

Можете да промените настройките по подразбиране за копиране. Избраните настройки се използват като настройки по подразбиране за функцията за копиране. Промяна на настройките по подразбиране за функциите
<Брой копия>
1 до 999
 
<Източник на хартия>
<Многофункционална тава>
<Касета 1>
<Касета 2>*
<Касета 3>*
<Касета 4>*
 
<Плътност>
Девет нива
<Настройка на плътност на фона>
<Автоматично>
<Настройване (Ръчно)>
Девет нива
 
<Съотнош. за копия>
Потребителско съотношение
<100% 1:1>
<Автоматично>
<400% Макс.>
<200%>
<141% A5->A4>
<70% A4->A5>
<50%>
<25% Мин.>
 
<2-странно отпечатване>
<Изкл.>
<1-странно->2-странно>
<2-странно->2-странно>
<2-странно->1-странно>
<Ориг./фин. тип>
 
<N в 1>
<Изкл.>
<2 в 1>
<4 в 1>
<Оформление>
 
<Тип на оригинала>
<Текст>
<Текст/Снимка>
<Текст/Снимка (високо качество)>
<Снимка>
 
<Колиране>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Изтриване на рамка>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Рязкост>
Седем нива
60R7-091