Списък на меню с настройки

Можете да персонализирате устройството съобразно средата и нуждите си, като конфигурирате настройките, описани в настоящата глава. Започнете конфигурирането, като изберете <Меню> на екрана Начало (Екран Начало). В този раздел е описано какво се конфигурира с всеки от елементите на менюто с настройки.
В този раздел са описани настройките на дисплея и мрежата.
В този раздел е описано как се настройва качеството на изображението за отпечатване и почистващите функции на устройството.
В този раздел са описани настройките на отделните функции.
В този раздел са описани настройките на адресната книга.
В този раздел е описано управлението на информацията за потребителя и хардуера, настройките за защита и т.н.
Можете да отпечатате менюто с настройки под формата на списък, за да сверите текущите настройки: Отпечатване на списък с настройки
60R7-08E