Конфигуриране на настройките за комуникация с компютър

Укажете протокола и порта за работа с устройството от компютър през мрежата. Преди да конфигурирате устройството за отпечатване или изпращане на факс от компютър, изпълнете основните процедури за настройка. За повече информация вижте ръководствата за съответните драйвери в уеб сайта с онлайн ръководства.
 
Протоколите, описани тук, са правила за предаване на данни за документи между компютър и устройството и могат да бъдат избирани в зависимост от целите или мрежовата среда.
Портовете представляват шлюзове за преминаване на данни между свързани в мрежа устройства. Ако в мрежовата връзка има комуникационна грешка, проблемът може да се дължи на настройките на порта.
60R7-00S