Конфигуриране на портове за принтер

Грешки при отпечатване могат да възникнат, когато IP адресът на устройството е променен или когато е добавен принтер чрез папката за принтери в Windows. Тези грешки обикновено са причинени от неправилни настройки на порта за принтер. Например, номерът или типът на порта може да се зададени погрешно. В такива ситуации опитът за отпечатване е неуспешен, тъй като данните за документа не могат да достигнат до устройството. За да поправите този проблем, конфигурирайте настройките на порта за принтер в компютъра.
За да изпълните описаната по-долу процедура, влезте в своя компютър с администраторски акаунт.
1
Отворете папката с принтери. Отваряне на папката на принтера
2
Щракнете с десния бутон върху иконата на драйвера за това устройство, след което щракнете върху [Свойства на принтера] или [Свойства].
3
Щракнете върху раздела [Портове] и конфигурирайте необходимите настройки.
Добавяне на порт
Ако сте променили IP адреса на устройството или сте избрали неправилен порт при инсталирането на драйвери от папката с принтери в Windows, добавете нов порт. Има два типа портове: "MFNP порт" и "стандартен TCP/IP порт". Изберете типа на порта в съответствие с вашата среда.
MFNP порт
(само за IPv4 среди)
Това е порт, който позволява автоматично откриване на IP адреса на устройството. Дори ако IP адресът на устройството се промени, връзката ще се запази, при положение че устройството и компютърът са в една и съща подмрежа. Не е необходимо да добавяте нов порт при всяка промяна на IP адреса. Ако използвате устройството в IPv4 среда, обикновено трябва да изберете този тип порт.
Можете да добавите MFNP порт само когато сте инсталирали драйвера от предоставения CD-ROM/DVD-ROM диск или когато сте изтеглили и инсталирали драйвера за принтер или факс от уеб сайта на Canon.
Стандартен TCP/IP порт
Това е стандартен порт за Windows. Когато използвате този тип порт, трябва да добавяте нов порт при всяка промяна на IP адреса на устройството. Изберете този тип порт, когато използвате устройството в IPv6 среда и когато не можете да добавите MFNP порт.
Добавяне на MFNP порт
Добавяне на стандартен TCP/IP порт
 
Промяна на типа или номера на порта
При промяна на протокола за печат (LPD или RAW) в устройството (Конфигуриране на протоколи за печат и WSD Функции) или промяна на номера на порта (Промяна на номерата на портове) трябва да се конфигурират и съответните настройки на компютъра. Тази операция не е необходима за WSD портове.
MFNP порт
Стандартен TCP/IP порт
 
Изтриване на портове
4
Щракнете върху [Затвори].
60R7-00W