Конфигуриране на протоколи за печат и WSD Функции

Конфигурирайте протоколите, които се използват за отпечатване на документи от компютър, свързан към мрежа.
За повече информация относно основните операции, които трябва да се извършат за настройване на устройството от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), вижте Настройване на опции от менюто чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и влезте в режим на системен оператор. Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху [Network Settings].
4
Конфигурирайте протоколите за печат.
Конфигуриране на LPD или RAW
1
Изберете [LPD Settings] или [RAW Settings]  [Edit].
2
Конфигурирайте необходимите настройки.
[Use LPD Printing]
Поставете отметка в квадратчето, за да отпечатвате чрез LPD. Когато не използвате LPD печат, отстранете отметката от квадратчето.
[Use RAW Printing]
Поставете отметка в квадратчето, за да отпечатвате чрез RAW. Когато не използвате RAW печат, отстранете отметката от квадратчето.
[RX Timeout]
Задайте стойност като време на изчакване за рестартиране на получаването на данни. Ако получаването на данни не се възстанови в рамките на зададеното време, отпечатването ще бъде отменено.
3
Щракнете върху [OK].
Конфигуриране на WSD
1
Изберете [WSD Settings] [Edit].
2
Конфигурирайте необходимите настройки.
[Use WSD Printing]
Поставете отметка в квадратчето, за да отпечатвате чрез WSD. Когато не използвате WSD печат, отстранете отметката от квадратчето.
[Use WSD Browsing]
Поставете отметка в квадратчето, за да получавате информация за устройството от компютър чрез WSD. В това квадратче автоматично се поставя отметка, ако такава е поставена за [Use WSD Printing].
[Use WSD Scanning]
Функцията за WSD сканиране позволява да сканирате документи към компютър, без да инсталирате драйвер за скенер. Поставете отметка в квадратчето, за да сканирате документи чрез WSD. Когато не използвате WSD сканиране, отстранете отметката от квадратчето.
[Use Computer Scanning]
Поставете отметка в квадратчето, за да използвате WSD сканиране чрез работния панел на устройството. В това квадратче може да бъде поставяна отметка само когато е поставена отметка за [Use WSD Scanning]. За да сканирате, изберете <Сканиране> в екрана Начало и задайте свързан с WSD компютър като дестинация за сканиране (Сканиране и записване в компютър).
[Use Multicast Discovery]
Поставете отметка в квадратчето, за да настроите устройството да отговаря на Multicast Discovery съобщения. Ако отметката е отстранена, устройството остава в режим на покой дори когато Multicast Discovery съобщения са изпратени в мрежата.
3
Щракнете върху [OK].
5
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Избор на настройки от работния панел
Достъп до настройките за LPD, RAW и WSD може да се осъществява също чрез <Меню> в екрана Начало.
<LPD настройки>
<RAW настройки>
<WSD настройки>
Настройване на устройства в WSD мрежа
Устройствата в WSD мрежа могат да бъдат добавяни от папката с принтери. Отворете папката с принтери (Отваряне на папката на принтера) щракнете върху [Добавяне на устройство] или [Добавяне на принтер] и следвайте инструкциите на екрана. За повече информация как да инсталирате драйвера за WSD мрежата вижте ръководствата за съответните драйвери в уеб сайта с онлайн ръководства.
Промяна на номера на порта
Същият номер на порт, използван за устройството и компютъра, трябва да се използва и за протокола за печат.
Конфигуриране на портове за принтер
Промяна на номерата на портове
60R7-00U