Kontrollera status och logg för scannade dokument

Du kan kontrollera status och kommunikationsloggar för skickade och sparade dokument.
Om du använder personlig autentiseringshantering kan du begränsa en användares hantering av andra användares jobb på skärmen <Statusmonitor/Avbryt>. <Begränsa åtkomst till andra användarjobb>

Kontrollera status för skickade/sparade dokument

1
Tryck på  (Statusmonitor/Avbryt).
2
Tryck på <Skicka>  <Jobbstatus>.
3
Kontrollera status.
Välj ett dokument och tryck på <Detaljer> för att kontrollera detaljerad information som t.ex. mottagare och antal sidor.
Välj ett dokument och tryck på <Avbryt> för att avbryta sändning/sparande.
Genom att trycka på <Skriv ut lista> kan du skriva ut en statuslista över skickade/sparade dokument som visas på skärmen.
Genom att trycka på <Detaljer>  <Skicka igen> kan du skicka om/spara om dokument som inte skickats/sparats än. För att ange ytterligare en mottagare, tryck på <Ändra mottagare>. För dokument med flera mottagare angivna med hjälp av samma metod för att skicka/spara, tryck på <Gruppsändningslista>, välj en mottagare och tryck sedan på <Skicka igen> eller <Ändra mottagare>.
Du kan skicka om/spara om dokument om <Radera misslyckade sändningsjobb> satts till <Av>. <Radera misslyckade sändningsjobb>
Du kan ändra mottagare av dokument som angetts till skickade/sparade vid en angiven tidpunkt samt dokument som inte gick att skicka/spara. Observera att du inte kan ändra mottagare för dokument med flera mottagare som håller på att skickas/sparas eller när du anger en ny mottagare är begränsad (Begränsa nya mottagare).

Kontrollera om dokumenten har skickats eller sparats

1
Tryck på  (Statusmonitor/Avbryt).
2
Tryck på <Skicka>  <Jobblogg>.
3
Kontrollera om dokumenten har skickats eller sparats utan fel.
<OK> visas i kolumnen <Resultat> när ett dokument skickats eller sparats. Om <FEL> visas, betyder det att ett dokument inte kunde skickas eller sparas på grund av att det avbröts eller att ett fel inträffat.
Välj ett jobb och tryck på <Detaljer> för att kontrollera detaljerad information om jobbet. Det tresiffriga numret i kolumnen <Felkod> vid informationen är en felkod. Du kan använda felkoder för att kontrollera orsaker och lösningar för fel. Åtgärder för olika felkoder
Om du trycker på <Kom.hant.- rapport> kan den visade sändnings-/sparningsloggen skrivas ut som en lista.
TIPS
Specificera/registrera destinationer från sändhistoriken
Du kan specificera och registrera destinationer i adressboken från sändhistoriken på skärmen <Statusmonitor/Avbryt>. Du slipper ange adressen och vid manuell inmatning av misstag skicka till fel adress.
När du specificerar en destination: <Statusmonitor/Avbryt> <Skicka> <Jobblogg> välj destinationen som ska skickas till <Ange som sänd. mott.> <OK>
När du registrerar en mottagare: <Statusmonitor/Avbryt> <Skicka> <Jobblogg>  välj vilken mottagare som ska registreras <Registrera mottagare>  registrera mottagaren på registreringsskärmen för varje mottagartyp
6R9K-085