Selecció de la línia telefònica en enviar faxos

Si heu afegit línies, podeu seleccionar la línia telefònica que vulgueu fer servir per enviar un fax.
1.
Premeu → [Fax].
2.
Especifiqueu la destinació → premeu [Opcions] → [Seleccionar línia].
3.
Seleccioneu la línia telefònica → premeu [Acceptar] → [Tancar].
NOTA
Quan utilitzeu la funció de fax remot, el nombre de línies que podeu seleccionat ve determinat per la configuració següent:
[Nombre de línies de TX] a [Opcions de TX amb fax remot] a [Opcions de funcions] (Configuració) (Vegeu " Opcions d'enviament amb fax remot").
4.
Premeu [Tancar].
52W7-118