Tisk seznamů

Na stroji lze vytisknout seznam souborů uložených ve schránce.
1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Tisknout seznam].
POZNÁMKA
I když seznam uložených souborů setřídíte stisknutím tlačítka [Jméno] nebo [Datum/Čas], seznam souborů se vytiskne s pořadím, v němž byly soubory uloženy do schránky.
3.
Stiskněte [Ano].

POZNÁMKA
Seznamy lze vytisknout, pouze když je papír A3, A4 nebo A4R (běžný, recyklovaný, tenký nebo barevný) uložen ve zdroji papíru, který je nastaven na Zap v [Jiné] v [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení). Je-li však volba [Posoudit typ papíru] pro [Kopie] nastavena na Zap v [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp], nelze tisknout ze zdroje papíru, pro který je nastaven barevný papír. (Viz část "Zapnutí automatického výběru zásuvky na papír.")
Vytisknou se následující informace: číslo schránky, typ souboru, název souboru, velikost papíru, počet stran, uživatelské jméno a datum a čas.
52SJ-172