Operace ve složce

Stroj umožňuje kontrolu podrobných informací o složkách uložených na paměťovém médiu (název složky, místo uložení, datum úpravy apod.).
Navíc umožňuje vytváření nových složek.

Kontrola podrobných informací o složce

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte požadovanou úroveň složky → stiskněte [Operace ve složce].
3.
Vyberte požadovanou složku → stiskněte [Detaily] → [OK].
Chcete-li změnit název složky, stiskněte [Přejmenovat složku].
4.
Stiskněte [OK].

Vytvoření složky

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář, kde chcete vytvořit novou složku → stiskněte [Operace ve složce].
3.
Stiskněte [Vytvořit složku].
4.
Zadejte název pro složku → stiskněte [OK].
5.
Stiskněte [OK].
52SJ-175