Použití staženého firmwaru

Stažený firmware můžete aplikovat na stroj.
DŮLEŽITÉ
Abyste mohli provádět tyto operace, musíte se ke stroji přihlásit jako správce. (Viz část "Logging In to the Machine as an Administrator.")
POZNÁMKA
Je-li položka Timing to Apply (Načasování aplikace) v Delivery Settings (Nastavení doručení) nastavena na [Auto], není tento krok nutný.
Aplikovat lze i firmware stažený pomocí plánované aktualizace.

Použití displeje dotekového panelu

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Licence/Jiné] → [Uložit/Aktualizovat software].
3.
Stiskněte [Update Firmware] → [Apply Firmware].
4.
Stiskněte [Yes].
Po dokončení procesu aplikace se stroj automaticky restartuje.

Pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní

1.
Na úvodní stránce vzdáleného UR klikněte na [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klikněte na [Delivered Update] (Doručená aktualizace) → [Apply Firmware] (Použít firmware).
3.
Klikněte na [Yes] (Ano).
Po dokončení procesu aplikace se stroj automaticky restartuje.
52SJ-027