Aktualizace firmwaru (Doručení)

Tato část popisuje postup aktualizace firmwaru stroje na nejnovější verzi přes doručovací server při připojení stroje k externí síti.
Pomocí funkce Uložit/Aktualizovat software můžete aktualizovat firmware stroje na nejnovější verzi. Tuto funkci můžete použít jak z displeje dotekového panelu, tak z počítače (Vzdálené UR).
52SJ-024