Odstranění staženého firmwaru

Stažený firmware můžete ze stroje odstranit.
DŮLEŽITÉ
Abyste mohli provádět tyto operace, musíte se ke stroji přihlásit jako správce. (Viz část "Logging In to the Machine as an Administrator.")
POZNÁMKA
Nyní lze smazat firmware stažený pomocí plánované aktualizace.

Aktualizace pomocí displeje dotekového panelu

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Licence/Jiné] → [Register/Update Software].
3.
Stiskněte [Update Firmware] → [Delete Firmware].
4.
Stiskněte [Yes].

Aktualizace pomocí vzdáleného UR

1.
Na portálové stránce vzdáleného UR klikněte na [Settings/Registration] (Natavení/Uložení) → [License/Other] (Licence/Jiné) → [Register/Update Software] (Uložit/Aktualizovat software).
2.
Klikněte na [Delivered Update] (Doručená aktualizace) → [Delete Firmware] (Smazat firmware).
3.
Klikněte na [Yes] (Ano).
52SJ-028