Čas zahájení sešívání v režimu sešívání

V režimu sešívání můžete nastavit čas, kdy se po vložení papíru zahájí sešívání.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojený Staple Finisher-AC nebo Booklet Finisher-AC. (Viz část "Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC / 2/4 Hole Puncher Unit-A / 4 Hole Puncher Unit-A.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Čas do spuštění sešívání v režimu Sešívačka].
3.
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte čas zahájení sešívání → [OK].
52SJ-0LS