Smazání vlastních typů papíru

POZNÁMKA
Typ papíru nelze smazat v následujících případech:
Když je typ papíru uložen pro zdroj papíru (Viz část "Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru.")
Když je typ papíru uložen jako papír určený k nastavení v [Uložit papír k nastavení] v [Autom. nastavení gradace] (Viz část "Automatické nastavení gradace.")
Když je typ papíru uložen jako vzorek korekce v [Uložit vzorek korekce] v [Nastavení autom. korekce odstínu barev] (Viz část "Automatická korekce barevných odstínů.")

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Vyberte typ papíru, který chcete smazat → [Smazat].
4.
Stiskněte [Ano] → [OK].
52SJ-0K8