Nastavení polohy sedlového sešití

Všimnete-li, že že sklady papíru nejsou přesně ve středu brožury, můžete provést přesné nastavení polohy sedlového sešití pro vlastní typ papíru.
Tento režim je k dispozici, je-li ke stroji připojen Booklet Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-AC. (Viz "Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO / Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU" a "Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC / 2/4 Hole Puncher Unit-A / 4 Hole Puncher Unit-A.")
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Je-li ke stroji připojena jednotka Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC, můžete nastavit polohu sešití i polohu skladu.
Pokud ve středu brožury nejsou ani sklady papíru ani sešití, nejprve nastavte polohu skladu a sešití pomocí [Nast. pol. skladu sedl. sešití] a poté polohu sešití a skladu pomocí [Změnit polohu skládání/sešití]. Zatímco pomocí [Nast. pol. skladu sedl. sešití] lze upravit pouze polohu skladu, pomocí [Změnit polohu skládání/sešití] lze upravit polohu sešití i skladu. Postup nastavení polohy skladu viz "Nastavení umístění skladu sedlového sešití."

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Změnit polohu skládání/sešití>.
5.
Stisknutím [] nebo [] nastavte polohu sedlového sešití → [OK].
Chcete-li polohu sedlového sešití posunout doprava, zvyšte hodnotu nastavení.
Chcete-li polohu sedlového sešití posunout doleva, snižte hodnotu nastavení.
6.
Stiskněte [OK].
52SJ-0JY