Zadání/uložení velikostí skenování

Pro skenování originálů, které stroj nedokáže detekovat s pomocí režimu [Autom. velikost], můžete zadat velikost skenování ručně. Zadanou velikost skenování můžete také uložit.

Nastavení velikosti skenování

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → zadejte místo určení → stiskněte tlačítko velikosti skenování.
2.
Vyberte požadovanou velikost skenování.
Chcete-li skenovat s použitím standardní velikosti skenování:
Chcete-li vybrat nestandardní velikost skenování větší než A3:
Chcete-li vybrat nestandardní velikost skenování menší než A3:
Chcete-li skenovat s použitím nestandardní velikosti skenování:
Chcete-li skenovat s použitím uložené velikosti skenování:
Chcete-li skenovat s použitím standardní velikosti skenování:
Vyberte požadovanou velikost skenování.
Chcete-li skenovat originál A3, jehož obraz sahá od okraje k okraji, a nechcete, aby byly okraje oříznuté, uložte originál na kopírovací desku → stiskněte [A3+]. (Viz část "Kopírovací deska.")
Chcete-li vybrat nestandardní velikost skenování větší než A3:
Stiskněte [Dlouhý originál].
Chcete-li skenovat dlouhé originály s šířkou 356 až 630 mm, stiskněte [Dlouhý originál].
DŮLEŽITÉ
Skenujete-li dlouhé originály z podavače, neměli byste vysouvat pomocnou výstupní přihrádku na originály, aby nedošlo k pomačkání skenovaných originálů.
V tomto případě originály při podávání a výstupu přidržte rukou.
Chcete-li vybrat nestandardní velikost skenování menší než A3:
Stiskněte [Volná velikost].
Můžete skenovat oboustranné originály.
Chcete-li skenovat s použitím nestandardní velikosti skenování:
Stiskněte [Vlastní].
Stiskněte [X] and [Y] → pomocí číselných tlačítek zadejte velikost skenování v mm → stiskněte [OK].
Kopírovací deska
Chcete-li skenovat s použitím uložené velikosti skenování:
Stiskněte [Vlastní] → vyberte [Uložená velikost 1] nebo [Uložená velikost 2] → stiskněte [OK].
3.
Stiskněte [OK].

Uložení velikosti skenování

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → stiskněte tlačítko velikosti skenování.
2.
Stiskněte [Vlastní].
3.
Stiskněte [Uložit velikost] → [Uložená velikost 1] nebo [Uložená velikost 2].
4.
Stiskněte [X] and [Y] → zadejte velikost skenování v mm → stiskněte [OK].
5.
Stiskněte [Zrušit nastavení] → [Zrušit].

DŮLEŽITÉ
Při skenování následujících typů originálů nemůžete vybrat [Auto]. Vyberte požadovanou velikost skenování.
Originály nestandardní velikosti
Vysoce transparentní originály, např. transparentní listy
Originály s velmi tmavým pozadím
Originály menší než A5 nebo A5R
Při nastavení volby [Vlastní] dbejte na následující:
Ukládejte originály na kopírovací desku.
Odeslané obrazy se neotočí.
Při nastavení volby [Dlouhý originál] dbejte na následující:
Ukládejte originály do podavače.
Nastavit můžete pouze poměr zvětšení/zmenšení 100 %.
Při nastavení volby [Volná velikost] dbejte na následující:
Ukládejte originály do podavače.
52SJ-13H