Vyvolání a smazání oblíbených nastavení

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte [Oblíbená nastavení].
4.
Vyberte požadované tlačítko.
Vyvolání oblíbených nastavení:
Smazání oblíbených nastavení:
Vyvolání oblíbených nastavení:
Stiskněte [OK].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Vyvolaná nastavení lze před skenováním změnit.
Smazání oblíbených nastavení:
Stiskněte [Smazat].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Název tlačítka se nesmaže. Chcete-li změnit název tlačítka, stiskněte [Přejmenovat].
Stiskněte [Zrušit].
52SJ-15C