Nastavení přijímacího stroje

POZNÁMKA
Chcete-li informace o zařízení vrátit do stavu před jejich aktualizací, můžete tak učinit pouze v případě naposledy aktualizovaných dat.
Během příjmu a aktualizace informací o zařízení se zobrazí obrazovka upozorňující na probíhající aktualizaci nastavení. Dokud se aktualizace nedokončí, není možné se strojem pracovat.

Omezení příjmu informací o zařízení

Stroj můžete nastavit tak, aby přijímal doručené informace o zařízení z jiných modelů stroje, které disponují režimem Nastavení doručení informací o zařízení.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení distribuce informací o zařízení].
3.
Stiskněte [Omezit příjem info o zařízení] pro <Nastavení příjmu> → [Zap] → [OK].
Nechcete-li omezit příjem informací o zařízení, stiskněte [Vyp].
4.
Stiskněte [OK].

Obnovení informací o zařízení

Informace o zařízení můžete vrátit do stavu před jejich aktualizací. To je užitečné v případě aktualizace informací o zařízení provedené nedopatřením.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení distribuce informací o zařízení].
3.
Stiskněte [Obnovit data] pro <Nastavení příjmu>.
4.
Vyberte informace, které chcete obnovit → stiskněte [Start].
DŮLEŽITÉ
Neprovedete-li obnovení dat pro [Hodnota Nast./Ulož.] a [Adresář] současně, může se stát, že se nastavení v [Nastav. odes.URL] pro [Nastavit fax./I-fax. schránku] a [Nastavení schránky] smažou.
5.
Stiskněte [Ano].
6.
Stiskněte [OK] → [OK].

Omezení typu aktualizovaných informací

Na stroji můžete nastavit omezení pro příjem a aktualizaci doručených informací o zařízení.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení distribuce informací o zařízení].
3.
Stiskněte [Omezit příjem pro jednotlivé funkce] pro <Nastavení příjmu> → zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [OK].
Stiskněte [Zap] pro položku, jejíž příjem stroj nemá provádět a jejíž informace o zařízení nemá aktualizovat.
POZNÁMKA
Před nastavením <Hodnota Nast./Ulož.>, <ID oddělení> nebo <Adresář> na Vyp je třeba nastavit výchozí klíč v [Možnosti] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Settings for Utilizing TLS.")
4.
Stiskněte [OK].

Nastavení rozsahu aktualizace doručených informací o papíru

Můžete nastavit ukládání všech přijatých informací o papíru nebo pouze základních informací o každém typu papíru.
Základní informace o papíru zahrnují <Název>, <Hmotnost>, <Povrch>, <Typ>, <Barva> a <Nastavit korekci deformace>.
DŮLEŽITÉ
Pokud přijaté informace o typu papíru obsahují hodnoty mimo rozsah nastavení, typ papíru se nemusí uložit.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Nastavení správy] → [Nastavení distribuce informací o zařízení].
3.
Stiskněte [Nastavit informace o papíru] pro <Nastavení příjmu>
4.
Vyberte [Vše] nebo [Pouze základní] → stiskněte [OK].
[Vše]:
Uloží se všechny přijaté informace o papíru.
[Pouze základní]:
Pro každý typ papíru se uloží pouze základní informace.
5.
Stiskněte [OK].
52SJ-25A