Povolení pouze šifrovaného zabezpečeného tisku

Stroj můžete nastavit tak, aby z počítačů přijímal pouze šifrované zabezpečené tiskové úlohy.
Tato nastavení lze zadat, je-li možné používat funkci Nastavení šifrovaného tisku. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce Nastavení šifrovaného tisku viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
DŮLEŽITÉ
Pokud používáte Server imagePRESS, nemůžete používat Software pro šifrovaný tisk.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Zabezpečený tisk] → [Povolit pouze šifrované tiskové úlohy].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Nechcete-li tiskové úlohy omezit, stiskněte [Vyp].
52SJ-24K