Správa ID oddělení

Do systému stroje můžete pro každé oddělení uložit ID oddělení a PIN (až sedm číslic) a tím řídit provoz stroje tak, že jej budou moci používat pouze uživatelé, kteří zadají správné ID oddělení a PIN. Tento systém se nazývá Správa ID oddělení. ID oddělení a PINy lze uložit až pro 1000 oddělení. Správa ID oddělení umožňuje sledování celkového počtu kopií, skenování a tisku pro jednotlivá oddělení.
V této části je popsáno, jak provést následující nastavení:
Nastavení správy ID oddělení
Uložení ID oddělení a PINu
Nastavení limitů stran pro kopírování, skenování a tisk
Nastavení funkcí, pro něž chcete používat správu ID oddělení (Funkce kopírování je při nastavení správy ID oddělení omezena automaticky.)
Kontrola celkových počtů stran pro kopírování, skenování a tisk

DŮLEŽITÉ
Pokud používáte přihlašovací službu SSO-H a nastavíte [Správa ID oddělení] na Zap, může se stát, že se nebudete moci přihlásit. V takovém případě změňte přihlašovací službu na výchozí ověření přístupových práv → nastavte [Správa ID oddělení] na Vyp. Instrukce týkající se nastavení přihlašovací služby viz "Setting Application Authentication Information."
Je-li ke stroji připojena Copy Card Reader-F a jako přihlašovací služba je nastaveno výchozí ověření přístupových práv, správa ID oddělení se aktivuje automaticky. (Viz část "Copy Card Reader-F.")
Je-li jako přihlašovací služba nastaveno SSO-H, správa ID oddělení se provádí na ID oddělení, které má stejné uživatelské jméno a heslo jako ID oddělení uložené pro ověření přístupových práv uživatele MEAP.
Uživatelské informace uložené pro systém ověření práv k místnímu zařízení služby SSO-H se musí shodovat s uloženým ID oddělením kódem PIN nastaveným pro správu ID oddělení. Pokud se uložené ID oddělení a PIN změní v důsledku aktualizace nebo změny informací pomocí režimu Nastavení doručení informací o zařízení, pak adekvátně změňte/aktualizujte uživatelské informace uložené pro systém Ověření práv k místnímu zařízení služby SSO-H. Instrukce týkající se ukládání uživatelských informací pro službu SSO-H viz "Setting the User Information for SSO-H."
Je-li jako přihlašovací služba nastaveno SSO-H, omezení funkcí nebude možné.
POZNÁMKA
Maximální počet číslic, které lze uložit pro ID oddělení a PIN, je sedm.
Je-li správa ID oddělení aktivována prostřednictvím Copy Card Reader-F, použijí se ID oddělení přidělená kartám. Proto do systému stroje nelze ukládat ID oddělení.
52SJ-232