Nastavení párů klíčů a serverových certifikátů pro šifrovanou komunikaci TLS

Aby bylo možné používat šifrovanou komunikaci TLS pro níže uvedené funkce, je požadován pár klíčů a serverový certifikát.
Tisk IPP a Potvrzení ID / kódů PIN oddělení: viz "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6."
Nastavení E-Mail/I-Fax: viz "Nastavení e-mailu/I-faxu."
Vzdálené UR: viz "Vzdálené UR."
Funkce MEAP přes webový prohlížeč: viz "Nastavení MEAP."
Doručení informací o zařízení: viz "Uložení/smazání/tisk míst určení pro doručení."
SMS platformy MEAP: viz "Specifying the TLS Encrypted Communication Settings."
V této části je popsáno, jak zadat pár klíčů a serverový certifikát z ovládacího panelu stroje.
Je zde také uvedeno, jak uložit/editovat soubor certifikátu CA, který je nezbytný pro ověření pravosti certifikátu, a jak ověřit platnost certifikátu s pomocí seznamu zneplatněných certifikátů (CRL – Certificate Revocation List).
52SJ-23X