Výstup papírů různé velikosti do stejné výstupní přihrádky

Stroj lze nastavit tak, aby se různě velké papíry dopravovaly do stejné výstupní přihrádky finišeru.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojen jeden z doplňků Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO nebo High Capacity Stacker-H. (Viz "Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO / Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU," "High Capacity Stacker-H.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku] → [Zap] → [OK].
Nastavíte-li [Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku] na Vyp, může se stát, že se tisk zastaví, když se zobrazí hlášení <Odeberte papír z výstupní přihrádky.>. Po odebrání papíru z výstupní přihrádky se tisk obnoví.
Nastavíte-li současně režimy Různě velké originály a Sešít, papíry na výstupu stroj sešije a setřídí bez ohledu na zadání pro nastavení Různé velikosti papíru.
POZNÁMKA
I když nastavíte položku [Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku] na Vyp, různé velikosti papíru se dopraví do stejné výstupní přihrádky stejným způsobem, jako když je položka [Různé velikosti papíru pro výstupní přihrádku] nastavena na Zap při výstupu výtisků do Copy Tray-R.
52SJ-08C