Úprava nastavení přesměrování

Uložená nastavení přesměrování můžete kontrolovat a měnit.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Přijmout/Přesměrovat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Nastavení přesměrování].
Kontrola/změna nastavení přesměrování:
Přesměrování přijatých souborů:
Smazání nastavení přesměrování:
Kontrola/změna nastavení přesměrování:
Vyberte nastavení přesměrování, která chcete zkontrolovat nebo změnit → stiskněte [Detaily/Editovat].
Zkontrolujte nebo podle potřeby změňte nastavení → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Bližší informace o nastavení přesměrování viz v části "Uložení nastavení přesměrování."
Přesměrování přijatých souborů:
Vyberte nastavení přesměrování → stiskněte [Platné/Neplatné].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Zap]:
Přijaté soubory, které splňují podmínky přesměrování, budou přesměrovány na zadané místo určení.
[Vyp]:
Přijaté soubory nebudou přesměrovány na zadané místo určení ani v případě, že budou splňovat podmínky přesměrování.
Chcete-li toto nastavení zrušit, znovu stiskněte [Platné/Neplatné].
Smazání nastavení přesměrování:
Vyberte nastavení přesměrování, která chcete smazat → stiskněte [Smazat] → [Ano].
4.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-0EU