Uložení výchozího nastavení víceúčelové přihrádky

Toto nastavení je užitečné v případě, že do Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B ukládáte vždy stejnou velikost a typ papíru, poté co jste pro přihrádku předem uložili výchozí velikost a typ papíru.
Tento režim lze nastavit, když jsou ke stroji připojeny Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B. (Viz část "Stack Bypass-C.")
DŮLEŽITÉ
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by se mohla ušpinit fixační jednotka, což by vyžadovalo servisní opravu, nebo by mohlo dojít k zachycení papíru.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Výchozí víceúčelové přihrádky].
3.
Stiskněte [Zap] → [Uložit].
Nechcete-li nastavení uložit, stiskněte [Vyp] → přejděte ke kroku 6.
4.
Vyberte požadovanou velikost papíru.
Chcete-li vybrat standardní velikost papíru:
Chcete-li vybrat vlastní velikost papíru:
Chcete-li vybrat typ obálky:
Chcete-li vybrat standardní velikost papíru:
Vyberte velikost papíru z <Velikost A/B> → stiskněte [Další].
POZNÁMKA
Chcete-li vybírat velikost papíru v palcích, stiskněte [Vel. v palcích].
Chcete-li vybrat vlastní velikost papíru:
Stiskněte [Vlastní velikost].
Stiskněte [X] and [Y] → zadejte jednotlivé hodnoty → stiskněte [OK].
Namísto zadávání hodnot můžete také zvolit tlačítko velikosti ([S1] až [S5]), pod nímž je uloženo nastavení velikosti papíru.
Stiskněte [Další].
Chcete-li vybrat typ obálky:
Stiskněte [Obálka] → vyberte typ obálky → stiskněte [OK].
DŮLEŽITÉ
Není-li vybrán správný typ obálky, může dojít k zachycení papíru.
Stiskněte [Další].
5.
Vyberte požadovaný typ papíru → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
[Transparentní list] lze vybrat, pouze vyberete-li jako velikost papíru [A4].
Bližší informace o typech papíru viz v části "Použitelný papír."
Můžete uložit typy papíru, které se nezobrazí na seznamu podrobných nastavení, v <Nastavení papíru: Typ papíru>. Podrobné pokyny k ukládání typů papíru viz v části "Uložení vlastních typů papíru."
6.
Stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Chcete-li používat Stack Bypass-C jako zdroj papíru pro funkce [Kopie], [Přístup k ulož. soub.], [Příjem] nebo [Jiné], musíte provést nastavení tak, aby Stack Bypass-C byl vhodný pro automatický výběr zásuvky na papír. (Viz část "Zapnutí automatického výběru zásuvky na papír.")
52SJ-05Y