Kontrola informací o papíru

Na displeji stroje lze kontrolovat podrobné informace o papíru. Do systému stroje můžete také uložit/nastavit typ papíru, který chcete ukládat do zdroje papíru, jako je např. zásuvka na papír.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Papír].
Kontrola detailů o papíru uloženém ve stroji:
Nastavení typu papíru:
Uložení typu papíru:
Kontrola detailů o papíru uloženém ve stroji:
Vyberte papír, který chcete zkontrolovat → stiskněte [Detaily].
Stiskněte [OK].
Nastavení typu papíru:
Stiskněte [Nastavení papíru].
Vyberte zdroj papíru, který chcete nastavit → nastavte typ papíru, který chcete uložit.
POZNÁMKA
Instrukce k zadání [Nastavení papíru] viz v části "Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru."
Uložení typu papíru:
Stiskněte [Nastavení správy typu papíru].
Uložte uživatelsky definovaný typ papíru.
POZNÁMKA
[Nastavení správy typu papíru] se zobrazí, když se do systému stroje přihlásíte jako administrátor (správce).
Instrukce k zadání [Nastavení správy typu papíru] viz v části "Základní informace o této funkci."
Stiskněte [OK].
3.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-1FS