Mailboks

Forløbet af den grundlæggende betjening med filer gemt i mailboks vises herunder.

Valg af mailboksskærmbillede

På denne skærm vises numre, navne og ledig hukommelse for hver mailboks. Et ikon ved siden af mailboksnummeret indikerer ligeledes, om der er angivet en PIN-kode.
Følgende ikoner vises på skærmbilledet Valg af mailboks:
er ikonet for en tom mailboks.
er ikonet for en mailboks med filer.
er ikonet for en mailboks, hvor der er indstillet en PIN-kode.

Skærmbilledet Filvalg

Det enkelte ikon angiver den farvestatus, som er benyttet, når filen gemmes, og om den er gemt med printindstillinger.
1
Du kan angive følgende indstillinger:
Registrér til Quick-menu (Se "Quick-menu.")
2
Liste/miniature
Tryk for at vælge en indstilling for visning af mapper og filer gemt i en mailboks.
3
[Navn]
Tryk for at sortere filerne i stigende eller faldende rækkefølge efter navn.
[Dato/Tid]
Tryk for at sortere filerne i stigende eller faldende rækkefølge efter dato/klokkeslæt.
4
[Redigér fil]
Tryk for at redigere eller kontrollere en fil i en mailboks.
5
[Print liste]
Tryk for at printe en liste over filer, der er gemt i en mailboks.
6
[Print]
Anvendes til at printe den valgte fil.
7
[Send]
Tryk for at sende en fil, der er gemt i en mailboks.
8
[Vis billede]
Tryk for at se indholdet i den valgte fil.
9
[Detaljer]
Tryk for at kontrollere detaljerne i en fil i en mailboks.
10
[Slet det valgte]
Tryk for at annullere valget af en fil.
11
[Op]
Tryk for at komme tilbage til et højere niveau.

Skærmbilledet Redigér fil

Benyt dette skærmbillede, når du vil redigere en fil i en mappe.
1
[Flet flere filer]
Anvendes til at flette flere filer sammen til én enkelt fil.
2
[Indsæt sider]
Tryk her for at indsætte en fil før en bestemt side i en anden fil og derved oprette en ny fil.
3
[Slet side]
Tryk for at slette visse sider fra en fil.
4
[Tilføj filer (scan og gem)]
Tryk for at tilføje en fil.
5
[Skift filnavn]
Tryk for at ændre et filnavn.
6
[Flyt/Kopiér]
Anvendes til at flytte eller kopiere filer til en anden mailboks.
7
[Slet]
Tryk for at slette en fil, gemt i en mailboks.

Skærmbilledet Scanning

Brug dette skærmbillede, når du vil scanne en original og gemme den som en fil en mailboks.
1
Du kan angive følgende indstillinger:
Registrér/Redigér favoritindst.
Registrér til Quick-menu (Se "Quick-menu.")
Skift standardindstillinger
2
[1:1]
Bruges til at scanne i samme format som originalen.
3
[Kopiforh.]
Anvendes til at op- eller nedkopiere originalens scanneformat.
4
[Scanneformat]
Anvendes til at angive formatet for den original du vil scanne.
5
[Favoritindst.]
Tryk for at hente scanindstillinger eller registrere ofte anvendte indstillinger i Favoritindstillinger.
6
[Gendan stand.indst.]
Tryk for at annullere alle indstillinger. (Maskinen gendanner standardindstillingerne for Scan og gem.)
7
[Tilvalg]
Tryk for at angive praktiske scanningsindstillinger såsom scanning af blandede originalformater eller opdeling af originaler i flere sæt.
8
[Filnavn]
Anvendes til at navngive filen.
9
[Tæthed]
Tryk for at justere tætheden for scanning.
10
[Originaltype]
Tryk for at vælge den originaltype (trykt billede, fotoprint, tekst, kort eller farvekopi), du vil scanne.
11
[2-sidet original]
Tryk, hvis du scanner en 2-sidet original.
12
[Vælg farve]
Anvendes til at vælge scanningens farve.

Skærmbilledet Print

Brug dette skærmbillede, når du vil printe filer, der er gemt i en mailboks.
1
Du kan angive følgende indstillinger:
Registrér/Redigér favoritindst.
Skift standardindstillinger
2
[Skift printindstillinger]
Anvendes til at ændre printindstillinger.
3
[Skift antal kopier]
Tryk for at angive antallet af print, hvis der er valgt flere filer. Denne tast bliver kun vist, hvis der er valgt flere filer.
4
[Slet fil efter print]
Anvendes til automatisk at slette en fil, når den er blevet printet.
5
[Start print]
Anvendes til at starte print.
6
[Vælg farve]
Bruges til at vælge farvestatus for print.

Skærmbilledet Printindstillinger

Brug dette skærmbillede, når du vil printe filer, der er gemt i en mailboks.
1

Du kan angive følgende indstillinger:
Registrér/Redigér favoritindst.
Skift standardindstillinger
2
[Gendan indstil.]
Tryk for at annullere de indstillinger, du har ændret, og returnere til filens originalindstillinger.
3
[Favoritindst.
]Tryk for at hente scanningsindstillinger eller registrere ofte anvendte indstillinger i Favoritindstillinger.
4
[Flet filer og print]
Tryk for at flette flere filer og printe dem som én enkelt fil. Denne tast bliver kun vist, hvis der er valgt flere filer.
5
[Slet fil efter print]
Tryk for automatisk at slette en fil, når den er blevet printet.
6
[Gendan stand.indst.]
Tryk for at annullere alle indstillinger. (Maskinen gendanner standardindstillingerne for Se gemte filer.)
7
[Start print]
Tryk for at begynde printning.
8
[Tilvalg]
Tryk for at angive praktiske printindstillinger, som f.eks. printning på en måde, så du fremstiller et hæfte og printer sidenumre.
9
[Gem indstillinger]
Tryk for at gemme printindstillingerne.
10
[2-sidet print]
Tryk for at fremstille dobbeltsideprint.
11
[Finishing]
Bruges til at vælge sætsortering, staksortering eller hæftesortering.
12
[Vælg farve]
Bruges til at vælge farvestatus for print.
13
[Vælg papir]
Tryk for at vælge papirformat/type og papirkilden.
14
[Prøveprint]
Tryk for at lave et prøveprint af filen for at kontrollere printresultatet eller filens indhold.

Skærmbilledet Grundlæggende Scan og send-funktioner

Brug dette skærmbillede, når du vil sende filer, der er gemt i en mailboks.
1
[Adressebog]
Vælger en modtager fra adressebogen.
2
[Hurtigkald]
Viser skærmbilledet til registrering/angivelse af hurtigkaldsknapper. Tryk [Til fjernadressebog] for at angive modtagere, der er gemt på hurtigkaldstaster på en servermaskine, som tilgås fra en af netværkets klientmaskiner. For flere informationer kan du se "Angivelse af modtagere fra hurtigkaldstaster på en servermaskine."
3
[Ny modtager]
Anvendes til at vælge en modtager, der ikke er lagret i adressebogen.
4
[Personlig mappe]
Anvendes til at angive din personlige mappe som modtager. For instruktioner om indstilling af personlige mapper skal du se "Angivelse af personlig mappe." Administratoren kan begrænse modtageren for filtransmission til brugerens personlige mappe. (Se "Sådan begrænse destinationen for filtransmission.")
5
[Send til mig selv]
Anvendes til at angive din egen e-mailadresse som modtager. Administratoren kan begrænse modtagerens e-mail-adresse til brugerens adresse. (Se "Sådan angives Begrænset modtager for afsendelse af e-mail.")
6
[Angiv modtagere]
Anvendes til at vælge en sendemetode.
7
Du kan angive følgende indstillinger:
Skift standardindstillinger
Registrér/redigér informationer for hver bruger
[Registrér/redigér informationer for hver bruger] vises kun, hvis du administrerer brugere med en login-service som SSO-H. Flere informationer findes i "Indstillinger for Godkendelsesmetode til sendejobs."
8
Filformat
Tryk for at vælge filformatet.
9
[Slet fil efter afsendelse]
Anvendes til automatisk at slette en fil, når den er blevet sendt.
10
[Tilvalg]
Indstiller praktiske sendefunktioner, som f.eks. afsendelse af originaler i blandede formater sammen eller afsendelse af 2-sidede originaler.
11
[Start afs.]
Anvendes til at begynde afsendelse.
12
[Cc Bcc]
Tryk for at vælge modtagere til Cc- og Bcc-adresserne, når du sender en e-mail.
13
[Slet modt.]
Tryk for at slette den modtager, der bliver vist i modtagerlisten.
14
[Detaljer]
Kontrollerer eller ændrer modtagerinformationerne, der er valgt fra modtagerlisten.
15
Modtagerliste
Tryk for at vise en liste over modtagere.

BEMÆRK!
For flere informationer om ikoner, der vises i mailboksen, kan du se "Typer af mailboksikoner."
Fremgangsmåden vedrørende [Tilføj filer (scan og gem)] og anvisninger i at betjene skærmbilledet Scanning findes i "Sådan tilføjes en fil (scan og gem)" og "Flow i betjeningen med Scan og Gem."
[Personlig mappe] ses kun, hvis du administrerer brugere med en login-service som SSO-H.
[Send til mig selv] vises kun, hvis du registrerer en brugers e-mailadresse, når du bruger godkendelse med SSO-H.
52SK-16J