Lagring af adresser hentet fra en LDAP-server

Du kan lagre en adresse hentet ved hjælp af bibliotekslisterne på netværket med brug af LDAP-servere (Lightweight Directory Access Protocol).
BEMÆRK!
Du skal muligvis først indstille LDAP-servere, afhængigt af netværksmiljøet. For flere informationer om indstilling af LDAP-servere kan du se "Registrering af en LDAP-server."

1.
Tryk på → [Fax] → [Adressebog].
2.
Tryk på [Registr./Redigér].
3.
Tryk på [Registrér ny adresse].
4.
Vælg [Registrér fra LDAP-server].
5.
Søg de ønskede modtagere.
Følg fremgangsmåden i trinnene 4 til 9 i "Sådan angiver du modtagere med adressebogen (LDAP-server)."
6.
Vælg modtageren fra søgeresultaterne → tryk på [Næste].
Du kan vælge flere modtagere.
Hvis du ønsker at vælge de første 256 modtagere, skal du trykke på [Alle (maks. 256)].
BEMÆRK!
For at annullere den valgte modtager skal du vælge modtageren igen.
7.
Tryk på [OK].
Hvis du administrerer adressebogens adgangsnumre, skal du følge fremgangsmåden i trin 9 i "Lagring af faxnumre."
VIGTIGT
De informationer, der kan hentes via LDAP-serveren, består kun af navne og faxnumre.
BEMÆRK!
Hvis du vil vælge flere modtagere, skal du vælge modtageradresselisten → tryk på [OK]. Hvis du slår [Administrér adressebogens adgangsnumre] 'Til', skal du trykke på [Adgangsnummer].
Hvis du ikke vil vælge et adgangsnummer for modtageren, skal du trykke på [OK] uden at indtaste noget nummer.
8.
Tryk på [OK] → [Luk].
52SK-10J