Afsendelse af en fil i boksen til hukommelsesmodtagelse

1.
Tryk på → [Fax/I-fax indbakke] → [Boks til huk.modt.].
2.
Tryk på [Boks til huk.modt.].
3.
Vælg den fil, du vil sende → tryk på [Send].
For at vælge alle filerne (op til 32 filer fra toppen) skal du trykke på [Vælg alle (maks. 32 filer)]. (Hvis du vælger en fil, ændres denne tast til [Slet det valgte].)
BEMÆRK!
Der kan højst udvælges og afsendes 32 filer samtidigt.
Du kan maksimalt sende 999 sider samtidigt.
4.
Angiv destinationen.
Hvis modtageren er lagret i adressebogen:
Se følgende afhængigt af adressebogens type.
Scan og send:
Fax:
Hvis modtageren er lagret på en hurtigkaldstast:
E-mail, I-fax, Filserver:
Fax:
Hvis modtageren ikke er lagret i adressebogen:
Se følgende detaljerede fremgangsmåder, afhængigt af den adresse eller server der sal angives.
Hvis modtageren er lagret på en favorittast:
Ønsker du at angive din personlige mappe som modtager:
Hvis du ønsker at angive din egen e-mailadresse som modtager:
Ønsker du at angive Cc og/eller Bcc adresser:
VIGTIGT
Sætter du en adressetype 'Til' i [Begræns ny modtager], kan du ikke indtaste nye modtagere af denne type. Vælg en gemt modtager med brug af den lokale adressebog, fjernadressebogen, LDAP-serveren i [Adressebog] eller med tryk på en hurtigkaldstast i [Hurtigkald]. (Se "Begræns sendefunktion.")
BEMÆRK!
Du kan angive og sende til op til 256 modtagere ad gangen. Men hvis en gruppeadresse er angivet som modtager, tæller hver adresse, der er lagret i denne gruppe, som én modtager.
Hvis du forsøger at sende til en filserver, hvor [Bekræft før afsendelse] er indstillet til 'Til', vises et skærmbillede, der beder sig om at indtaste et password. I dette tilfælde skal du indtaste server-password. Men du kan ikke sende til en gruppeadresse inkl. en filserver, hvor [Bekræft før afsendelse] er indstillet til 'Til'. (Se "Registrering af en filserveradresse.")
Hvis du ønsker, at den valgte fil skal slettes automatisk efter afsendelse, skal du trykke på [Slet fil efter afsendelse].
Du kan ikke printe eller gemme filen i en mailboks, mens den sendes.
Hvis den valgte modtager er en gruppeadresse, der indeholder en mailboks, bliver filen, som du sender, ikke sendt til (eller lagret i) denne mailboks.
5.
Tryk på knappen filformat → vælg et filformat → tryk på [OK].
Dette trin er overflødigt, hvis du har valgt Fax- eller I-fax-modtagere.
VIGTIGT
Visse filformater kræver muligvis ekstra produkter. For informationer om tilbehør der kræves for at anvende denne funktion, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
BEMÆRK!
For flere informationer om filformaterne kan du se "Indstilling af filformat."
6.
Tryk på [Tilvalg] → angiv den ønskede mulighed → tryk på [Luk].
BEMÆRK!
For flere informationer om tilbehørsstatusser kan du se "Scan og send" eller "Afsendelse af en fax."
7.
Tryk på [Start afs.].
52SK-198