Angivelse af udbakke

Du kan bestemme, hvilken udbakke der skal anvendes til specifikke funktioner.
Udbakke A, B eller C varierer i henhold til det tilbehør, der er monteret på maskinen.
Denne status kan indstilles, når et af følgende tilbehør er monteret. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU," "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A,""High Capacity Stacker-H.")
Monteret ekstraudstyr
Standardindstilling
Bakke A/B/C
Staple Finisher-W PRO
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Booklet Finisher-W PRO
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Staple Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 3 Modtag, 3 Andet
Bakke C: 1 Modtag, 1 Andet
Booklet Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Bakke A: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer, 2 Modtag, 2 Andet
Bakke B: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer, 3 Modtag, 3 Andet
Bakke C: 1 Modtag, 1 Andet
Staple Finisher-AC
Bakke A: 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer
Bakke C: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer
Booklet Finisher-AC
Bakke A: 1 Modtag, 1 Andet
Bakke B: 1 Kopi, 1 Se gemte filer, 1 Printer
Bakke C: 2 Kopi, 2 Se gemte filer, 2 Printer
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirlevering].
3.
Tryk på [Indstillinger for udbakke].
4.
Angiv indstillinger for udbakke og prioritet for bakke A/B/C → tryk på [OK].
[Andet] bruges til at indstille prioriteten for printning af rapporter.
Hvis du kun vil bruge en udbakke til en enkelt funktion, skal du kun vælge den funktion.

VIGTIGT
Hvis en af bakkerne bliver fyldt, vil maskinen automatisk bruge en anden bakke, der er angivet til samme funktion. Det anbefales imidlertid, at du kun udpege en bakke til I-faxdokumenter for at undgå, at de går tabt.
BEMÆRK!
Du kan angive en udbakke til flere funktioner.
Prioriteten af leveringsdestinationerne bestemmes af rækkefølgen for de valgte udbakker. Prioriteten vises som "1" og "2".
52SK-083