Ting du skal gøre, før du tager denne maskine i brug

Dette afsnit beskriver de vigtige indstillingsregistreringer og fremgangsmåder, der skal udføres, før maskinen kan bruges til afsendelse.
VIGTIGT
Hvis du bruger denne maskine uden korrekt registrering af den nødvendige information, vil maskinen sandsynligvis ikke fungere korrekt.

Netværksindstillinger (Se "Sending E-Mail/I-Faxes.")

Du skal indstille et netværk for at kunne sende scannede dokumenter til en e-mail-adresse, en I-fax-adresse eller en filserver.

Indstilling af sproget i displayet

Hvis du vil ændre skærmsproget, skal du slå [Skift Sprog/tastaturskift Til/Fra] 'Til' inden tegnene indtastes. (Se "Aktivering af sprog/tastaturskift.")
Skifter du [Skift Sprog/tastaturskift Til/Fra] fra 'Fra' til 'Til' efter indtastning af tegn, ses tegnene måske ikke korrekt. I dette tilfælde skal du geninstaste tegnene efter at have slå [Skift Sprog/tastaturskift Til/Fra] 'Til' eller indtaste med [Skift Sprog/tastaturskift Til/Fra] sat 'Fra'.
Slår du [Skift Sprog/tastaturskift Til/Fra] 'Til', er der begrænsninger på, hvilke tegn der kan indtastes.

Registrering af afsenderinformation

Du kan registrere afsenderinformationer, der printes i modtagerenden, når du sender et dokument som I-fax.
De registrerede data bliver printet, som vist nedenfor. Afhængigt af maskinens model på modtagesiden, vil denne information også blive vist i displayet, mens kommunikationen foregår.
Dato og klokkeslæt
Dato og klokkeslæt for afsendelsen bliver registreret.
I-fax-adresse
Maskinens I-faxadresse er registreret.
Modtagers navn
Hvis du vælger en modtager fra Adressebogen til at sende en original, vil det lagrede modtagers navn blive vist på senderapporten. (Se "Lagring af nye adresser.")
Sidenummer
Originalens sidetal ud af det totale sideantal bliver registreret.

Registrering af enhedens navn for e-mail/I-fax

Når du sender et dokument via e-mail eller I-fax, vises eller printes enhedens navn som afsenderens navn på modtagerens maskine. Du kan registrere dit firma- eller afdelingsnavn som enhedens navn. (Se "Registrering af enhedens navn for E-mail/I-fax.")

Indstilling af aktuel dato og aktuelt klokkeslæt

Du kan indstille dato og klokkeslæt. (Se "Aktuel dato og tid.")
Den aktuelle dato og klokkeslættet benyttes som standard for funktioner, hvor der skal angives et tidspunkt.
<Tidszone>:
Verdens tidszoner udtrykkes globalt i forskellen mellem timer (± op til 12 timer) fra GMT*1 (± 0 timer). En tidszone er et område, hvor tidsforskellen er den samme i forhold til GMT.
<Sommertid>:
I visse lande er tiden i sommerperioden fremskudt. Dette kaldes "sommertid".
*1 Tidsangivelsen ved Greenwich-observatoriet i England kaldes GMT (Greenwich Mean Time).

BEMÆRK!
Du kan indstille maskinen til ikke at printe afsenderinformationen. (Se "Print af afsenders terminal-ID.")
Hvis du indstiller maskinen til at printe afsenderinformationen øverst på faxpapiret, og ikke alle emner er registrerede, vil kun de nødvendige registrerede emner og originalens totale antal sider blive printet.
For at printe modtagernavnet på afsenderens papir skal du indstille <Vis navn på modtageenhed> i [Afsenders Terminal-ID] til 'Til'.
Du kan automatisk få synkroniseret dato og klokkeslæt med en server på et netværk. (Se "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
Hvis brugerautentificering af lokalenhed for SSO-H er valgt som login-service, når du sender en e-mail:
Den e-mailadresse, som du har valgt som login-bruger til det lokale enhedsgodkendelsessystem på SSO-H, bliver vist i Fra-feltet på e-mail-modtagerens maskine i stedet for den e-mailadresse, som du har registreret under denne maskines enhedsinformation.
Den e-mailadresse, som du registrerede i indstillingerne for enhedsinformation for denne maskine, vises i Fra-feltet på I-fax-modtagerens maskine. Den e-mailadresse, som du har valgt som login-bruger til det lokale enhedsgodkendelsessystem på SSO-H, bliver vist i Afsender-feltet.
Hvis brugergodkendelsessystemet med servergodkendelse af SSO-H er indstillet som login-servicen, og du sender en e-mail-meddelelse (herunder også servergodkendelse ved hjælp af brugergodkendelsessystemet Servergodkendelse + Lokalenhedsgodkendelse):
Den e-mailadresse, der er angivet for brugeren, som er logget på, med servergodkendelse, vises i feltet Fra på modtagerens maskine i stedet for den e-mailadresse, som du registrerede i denne maskines indstillinger for enhedsoplysninger.
Den e-mailadresse, du registrerede i denne maskines indstillinger for enhedsoplysninger, vises i feltet Fra, og den e-mailadresse, der er angivet for brugeren, som er logget på, med servergodkendelse, vises i feltet Afsender på modtagerens maskine.
Hvis [Indstil godkendt brugermodtager som sender] er slået 'Til' i E-mail/I-fax-indstillinger, vises login-brugerens e-mailadresse i Fra-feltet på modtagerens maskine, uanset login-services.
Hvis du indstiller [Indstil godkendt brugermodtager som sender] til 'Fra', vises i stedet den adresse, der er registreret i indstillinger for enhedsinformationen.
For instruktioner om lagring af maskinens e-mailadresse kan du se "Fælles kommunikationsvalg for E-mail/I-fax."
52SK-11Y