Søgbar PDF/XPS/OOXML

I denne status kan du anvende OCR (optical character recognition) til at udvælge data, der er identificeret som tekst på det scannede billede og oprette en søgbar PDF/XPS/OOXML (pptx, docx)-fil. Du kan også angive [Kompakt], hvis du vælger PDF eller XPS som filformatet.
1.
Tryk på → [Scan og send] → angiv modtageren → tryk på filformat-knappen.
2.
Vælg et filformat.
Hvis du ønsker at opdele flere billeder og sende dem som separate filer med hver en side, skal du slå [Opdel i sider] 'Til'. Ønsker du at scanne billederne til en enkelt fil, skal du vælge 'Fra'.
Hvis du vælger PDF eller XPS:
Hvis du vælger Word OOXML-format:
Hvis du vælger PowerPoint OOXML-format:
Hvis du vælger PDF eller XPS:
Vælg [PDF] eller [XPS] → [OCR (Søgbar tekst)].
Hvis du vælger Word OOXML-format:
Vælg [OOXML] → [Word].
BEMÆRK!
For at skifte sprog for OCR skal du trykke på [Skift] → vælg et sprog → tryk på [OK].
Vælg et sprog eller en sproggruppe fra dropdown-listen, som passer til sproget i de scannede dokumenter. (Se "If OCR (Text Searchable) Performs Inadequately.")
Hvis du vælger PowerPoint OOXML-format:
Vælg [OOXML] → [PowerPoint] → [OCR (Søgbar tekst)].
3.
Tryk på [OK].

VIGTIGT
Lange smalle originaler (432 mm eller længere) kan ikke bruges med [OCR (Søgbar tekst)].
Selv hvis du vælger [OCR (Søgbar tekst)], bliver tekst måske i nogle tilfælde ikke detekteret korrekt. (Se "If OCR (Text Searchable) Performs Inadequately.")
BEMÆRK!
Hvis du vælger PDF (OCR), XPS (OCR) eller OOXML (OCR) som filformat, og <Smart Scan> er slået 'Til' i [Indstillinger for OCR (Søgbar tekst)] (Indstillinger/Registrering), bestemmes originalens retning, og dokumentet roteres automatisk før afsendelse, hvis det er nødvendigt. (Se "Indstillinger for oprettelse af søgbar PDF/XPS/OOXML.")
Vælger du [OCR (Søgbar tekst)], kan du kun sende med et zoomforhold på [1:1 (100 %)] eller [Auto].
Vælger du PDF eller XPS som filformatet, kan du angive [Kompakt] og [OCR (Søgbar tekst)] samtidigt. I dette tilfælde vises [PDF (Kompakt)] eller [XPS (Kompakt)] som filformat på skærmbilledet Grundlæggende Scan og send-funktioner.
Vælger du [Word] for [OOXML], kan du vælge at slette de scannede baggrundsbilleder. Du kan generere Word-filer, som er lette at redigere uden uønskede billeder. (Se "Sletning af baggrundsbilleder ved generering af Word-filer.")
52SK-13S