Accept af sort/hvide kopi- og printjob uden at indtaste et afdelings-ID

Når Administration af afdelings-ID er valgt, kan du indstille maskinen til at acceptere sort/hvide printjob, når der ikke indtastes et afdelings-ID, eller når der ikke isættes en kontrolkort.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Brugeradministration] → [Administration af Afdelings-ID].
3.
Tillad kun sort/hvid kopi/printjobs.
Når Copy Card Reader-F ikke er monteret:
Når Copy Card Reader-F er monteret:
Når Copy Card Reader-F ikke er monteret:
Tryk på [Til].
Tryk på [OK] → [Til].
Når Copy Card Reader-F er monteret:
Tryk på [OK] → [Til].
Indstil <Tillad Sort/hvid-kopi/-printjob> til 'Fra' for ikke at vise [Sort kopi/print] på skærmbilledet til indtastning af afdelings-ID'et og PIN-koden eller skærmbilledet til isættelse af et kontrolkort.
Indstil <Tillad Sort/hvid printjob> til 'Fra' for at afvise sort/hvide printjob fra printerdrivere, der ikke understøtter Administration af afdelings-ID.
Hvis du indstiller [Tillad Sort/hvid-kopi/-printjob] til 'Til', bliver [Sort kopi/print] vist på skærmbilledet til indtastning af afdelings-ID og PIN-kode og skærmbilledet til isættelse af et kontrolkort.
Skærm til indtastning af afdelings-ID og PIN-kode
Skærm til opsætning af kontrolkort
Hvis [Sort kopi/print] trykkes for at logge ind, når [Tillad Sort/hvid-kopi/-printjob] er indstillet til 'Til', vises på skærmbilledet Grundlæggende kopiering en meddelelse om, at kun sort/hvid kopiering er mulig.
Ved farvekopiering skal du efter log ud enten indtaste afdelings-ID'et og PIN-koden eller isætte kontrolkortet.
Følgende skærmbillede vises ved forsøg på farvekopiering:
BEMÆRK!
Hvis du indstiller <Tillad printjob med ukendt ID> til 'Til', bliver alle printjob accepteret. Derfor vil indstillingen Tillad sort printjob blive ignoreret.
Hvis du vil anvende andre funktioner end kopi/print i Sort-status, som f.eks. kopi/print i statussen Auto (Farve/Sort) for [Vælg farve], scan og gem i mailboks eller scan og send, skal du indtaste afdelings-ID'et og passwordet.
52SK-236