Kontrol/printning/sletning af sidetotaler

Du kan kontrollere, printe og slette sidetotaler for det print, der leveres af de enkelte afdelinger.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Brugeradministration] → [Administration af Afdelings-ID].
3.
Viser skærmbilledet Sidetotaler.
Når Copy Card Reader-F ikke er monteret:
Når Copy Card Reader-F er monteret:
Når Copy Card Reader-F ikke er monteret:
Tryk på [Sidetotaler] → [Til].
Når Copy Card Reader-F er monteret:
Tryk på [Sidetotaler].
4.
Kontrol/print/sletning af tællerinformation
Sidetotalerne, der hører til printjob uden et afdelings-ID (ikke-udfyldt), er det samlede antal fra tællerrapporter, modtagne I-faxdokumenter og print fra computere, der ikke svarer til et registreret afdelings-ID. Disse print registreres som print med ukendt ID.
Sidetotalerne, der er tilknyttet et scannejob uden et afdelings-ID (blank), er antallet af sider, der er scannet fra computere, der ikke svarer til et registreret afdelings-ID. De scannede sider fra computere er netværksscanninger uden et ID.
Trykkes [Stor2 Tællerstyring], bliver et stort ark papir (A3) talt som to ark i printtotalen.
Sådan tjekkes/printes sidetotalerne:
Sådan slettes sidetotalerne:
Sådan tjekkes/printes sidetotalerne:
Tryk på [Print liste] → vælg typen for tællerlisten → tryk på [Start print].
Tryk på eller for at få vist det ønskede afdelings-ID → Vis de ønskede sidetotaler. Holder du eller nede, kan du hurtigt og kontinuerligt rulle op og ned gennem de mulige afdelings-ID-sider. Når den ønskede side vises, skal du slippe tasterne. Kontinuerlig bladring er nyttig, hvis der er registreret et stort antal Afdelings-ID'er.
BEMÆRK!
For at annullere print: Tryk på [Annullér].
Hvis du vil lukke det skærmbillede, der bliver vist, mens maskinen printer tællerlisten, skal du trykke på [Luk].
Lister kan kun printes, hvis ark i A3, A4 eller A4R (almindeligt, tyndt, genbrugs eller farvet) er lagt i den papirbakke, der er slået 'Til' i [Andet] i [Automatisk papirskuffevalg Til/Fra] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering). Men hvis [Overvej papirtype] for [Kopi] er indstillet til 'Til' i [Automatisk papirskuffevalg Til/Fra], kan du ikke printe fra en papirskuffe med farvet papir. (Se "Aktivering af automatisk papirskuffevalg.")
Sådan slettes sidetotalerne:
Tryk på [Slet alle totaler].
Tryk på [Ja].
For at slette alle sidetotaler for en afdeling på én gang, skal du trykke på eller for at vise den ønskede afdeling → vælg afdelingen → tryk på [Slet].
5.
Tryk på [OK] → [OK].

BEMÆRK!
Benytter du et kontrolkort, kan du også kontrollere sidetotalerne med tryk på → [Toner/Andet] → [Tællerlistekontrol].
52SK-234