TPM-indstillinger

Hvis indstillingen TPM er aktiveret og sikkerhedskopieret til USB-hukommelsen, kan du sikkert i TPM-chippen gemme krypteringsnøglen (TPM-nøglen), der krypterer fortrolige informationer, som f.eks. passwordet, offentlige nøglepar til TLS-kommunikation og brugercertifikater, der er gemt i maskinen. Når du gør det, kan du forhindre, at vigtige informationer lækker fra maskinen. Og du kan gendanne systemet, hvis TPM-chippen ikke kan gendanne TPM-nøglen.
VIGTIGT
Inden indstillingen TPM aktiveres, skal systemadministratoren kontrollere, at standardindstillingen for systemadministrator-ID og system-PIN-kode (indstillinger for systemadministrator) bliver ændret. Hvis standardindstillingen for systemadministrator-ID'et og system-PIN-koden ikke bliver ændret, kan andre brugere end administratoren udføre sikkerhedskopiering, og TPM-backup-nøglen kan være taget. Da TPM-nøglen kun kan sikkerhedskopieres én gang, kan du ikke gendanne TPM-nøglen.
Sikkerhedskopiér straks TPM-nøglen til USB-hukommelsen, når indstillingen TPM er aktiveret.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan du kun sikkerhedskopiere TPM-nøglen én gang. Opbevar USB-hukommelsen med backupdata et sikkert sted. Notér også det password, der blev indstillet ved sikkerhedskopieringen, og opbevar det et sikkert sted.
Den sikkerhed, TPM giver, garanterer ikke komplet beskyttelse af data og hardware. Bemærk, at Canon ikke kan gøres ansvarlig for fejl eller skader, der skyldes brug af denne status.
Sæt USB-hukommelsen lige ind i USB-porten (maskinens forside). Hvis USB-hukommelsen isættes skråt, eller hvis du isætter en USB-hukommelsestype, der ikke er kompatibel med USB-standarden, kan USB-porten (maskinens forside) blive beskadiget.
Fjern ikke USB-hukommelsen under sikkerhedskopiering eller gendannelse af data. Hvis du gør det, kan du beskadige USB-hukommelsen, USB-porten (maskinens forside) eller data på USB-hukommelsen. Og hvis USB-hukommelsen fjernes under gendannelse, kan maskinen blive beskadiget.
Vil du benytte USB-hukommelse, skal du trykke på [Præferencer] (Indstillinger/Registrering) → [Eksternt interface] → [USB-indstillingerFra] for <Brug MEAP-driver til USB-lagringsenhed>.

Indstilling af TPM

Dette afsnit forklarer, hvorledes du aktiverer indstillingen TPM.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Dataadministration] → [TPM-indstillinger].
3.
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Hvis indstillingen TPM er aktiveret, kan det tage længere tid at starte maskinen.

Sikkerhedskopiering af TPM-nøglen

Hvis indstillingen TPM er aktiveret, og TPM-chippen går i stykker, kan du ikke gendanne de fortrolige informationer, da hver type fortrolig information er krypteret unikt med TPM-nøglen. Derfor skal du straks sikkerhedskopiere, når indstillingen TPM er aktiveret.
Til sikkerhedskopiering skal du anvende en kommercielt tilgængelig USB-hukommelse.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Dataadministration] → [TPM-indstillinger].
3.
Tryk på [Sikkerh.kopi. TPM-nøgle].
4.
Tryk på [Password].
5.
Indtast passwordet → tryk på [OK].
6.
Indtast på skærmbilledet Bekræft det samme password for at bekræfte det → tryk på [OK] → [OK].
7.
Slut USB-hukommelsen til maskinen → tryk på [OK].
Hvis fejlskærmbilledet bliver vist, skal du følge instruktionerne på touchpanelet og sikkerhedskopiere igen.
VIGTIGT
Inden du sikkerhedskopierer, skal du sikre dig, at skrivning til maskinens hukommelsesmedie er tilladt.
Tilsut ikke andre hukommelsesmedier.

Gendannelse af TPM-nøglen

Hvis TPM-chippen går i stykker, kan du anvende de tidligere sikkerhedskopierede data fra TPM-nøglen til at gendanne TPM-nøglen på den nye TPM-chip. For informationer om TPM-chipfejl kan du kontakte Canon Danmark.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Dataadministration] → [TPM-indstillinger].
3.
Tryk på [Gendan TPM-nøgle].
4.
Tryk på [Password].
5.
Indtast det password, du angav ved sikkerhedskopieringen → tryk på [OK] → [OK].
6.
Slut USB-hukommelsen til maskinen → tryk på [OK].
Hvis fejlskærmbilledet bliver vist, skal du følge instruktionerne på touchpanelet og sikkerhedskopiere igen.
VIGTIGT
Inden du gendanner, skal du sikre dig, at hukommelsesmediet, der blev brugt til sikkerhedskopieringen, er tilsluttet maskinen.
Tilsut ikke andre hukommelsesmedier.
7.
Tryk på [OK] → genstart systemet.

VIGTIGT
Gendannelse af TPM-nøglen gendanner adgangen til harddisken/SRAM'en, der var utilgængelige pga. TPM-chipfejl og gendanner ikke harddisken/SRAM'en.
Hvis initialiseringen udføres efter trinnene for "Initialisering af alle data/indstillinger,", bliver alle data, der er krypteret med TPM-nøglen, slettet fuldstændigt, og indstillingen TPM bliver deaktiveret.
Til sikkerhedskopiering af TPM-nøglen anbefales det, at du anvender en USB-hukommelse med mindst 10 MB ledig plads.
Du kan anvende USB-hukommelse, der er kommercielt tilgængeligt.
FAT32 filsystemet understøttes på USB-hukommelse.
Følgende USB-hukommelse og -brug er ikke understøttet.
USB-hukommelse med sikkerhedsfunktion eller hukommelseskortlæser, der tilsluttes via USB
Brug af USB-hukommelsen med et forlængerkabel
Brug af USB-hukommelsen via en USB-hub
USB-hukommelse der ikke er kompatibel med USB-standarden
Du kan muligvis ikke anvende det korrekt, afhængigt af den USB-hukommelse, du anvender.
Når du anvender USB-hukommelsen, kan maskinen ikke gå i statussen Dvale. Endvidere ignoreres Automatisk dvaletid og de ugentlige timere.
Du kan ikke tilgå maskinen under sikkerhedskopiering eller gendannelse af data i USB-hukommelsen.
Dataene på maskinen sikkerhedskopieres til USB-hukommelsen, efter at disse er blevet krypteret. Du kan ikke administrere eller gennemse de sikkerhedskopierede data på computeren.
Du kan ikke sikkerhedskopiere TPM-nøglen i følgende situationer:
USB-hukommelsen er skrivebeskyttet
USB-hukommelsen er ikke tilsluttet
Der er tilsluttet mere end én USB-hukommelse
Ikke tilstrækkelig ledig plads på den tilsluttede USB-hukommelse
TPM-nøgle findes ikke på maskinen
Du kan ikke gendanne TPM-nøglen i følgende situationer:
USB-hukommelsen er ikke tilsluttet
Der er tilsluttet mere end én USB-hukommelse
TPM-nøgle findes ikke på USB-hukommelsen
TPM-nøgle på USB-hukommelsen er ikke korrekt
BEMÆRK!
Indstillingen bliver først effektiv, når du genstarter din maskine (slukker og tænder for strømmen). For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde) kan du se "Hovedafbryder og energisparetast."
52SK-252