Sletning af informationer om brugerindstillinger

Du kan slette passwordinformationer for brugere eller informationer om knapperne på Quick-menuen.
Du kan også slette de delte informationer for alle brugere samt brugerspecifikke indstillingsinformationer.
1.
Vælg metoden til sletning af informationer om brugerindstillinger fra siden Administration af informationer om brugerindstillinger.
Hvis du vil slette alle brugerens informationer om indstillinger:
Hvis du vil vælge og slette specifikke informationer om brugerens indstillinger:
Hvis du vil slette de delte informationer om indstillinger for alle brugere:
Hvis du vil slette alle brugerens informationer om indstillinger:
Klik på [Delete All User Setting Information].
Klik på [Yes].
Hvis du vil vælge og slette specifikke informationer om brugerens indstillinger:
Klik på [Select User Setting Information to Delete].
Vælg de brugerinformationer, der skal slettes → klik på [Delete].
Klik på [Yes].
Hvis du vil slette de delte informationer om indstillinger for alle brugere:
Klik på [Delete the Shared Setting Information of All Users].
Klik på [Yes].

VIGTIGT
Du kan ikke slette informationer om brugerindstillinger for brugeren, der er logget ind som en administrator.
BEMÆRK!
De ændrede informationer om brugerindstillinger aktiveres, når maskinen genstartes. Der kan gå noget tid, inden de gamle brugerindstillinger er slettet. Vent, og genstart så maskinen.
52SK-239