Administration af informationer om brugerindstillinger (User Setting Information Management Service)

Informationer om brugerindstillinger er informationer som f.eks. brugernavnet og passwordet, der er indstillet for hver funktion af hver bruger.
Hvis f.eks. bruger A valgte krypteret PDF som filformatet ved afsendelse af en e-mail og derefter indstiller et password for [Password kræves for at åbne dok.] eller [Password kræves f. at ændre adgang.], kæder Administration af informationer om brugerindstillinger passwordet (informationer om brugerindstilling) indstillet af A med bruger A i SSO-H. Næste gang bruger A anvender krypteret PDF, vises indstillingsskærmbilledet for krypteret PDF, passwordet er allerede indtastet, og brugeren skal ikke indtaste passwordet.
De informationer om brugerindstillinger, som Administration af informationer om brugerindstillinger kan kæde med SSO-H, er følgende:
Passwordinformationer, der anvendes til krypteret PDF (se "Kryptering af PDF-filer" og "Print af passwordbeskyttede PDF-filer."
Informationer om brugernavn og password, der anvendes til SMTP-godkendelse (Se "Sådan angives godkendelsesmetode for SMTP-server.")
Informationer om brugernavn og password, der anvendes til Rights Management-serveren (Se "Angivelse af godkendelsesmetode for Rights Management-server.")
Informationer om knapperne på Quick-menuen (Se "Quick-menu – skærmhandlinger.")
Brugernavn og password til godkendelse på LDAP-server (Se "Sådan angives godkendelsesmetode for LDAP-server.")
Brugernavn og password til godkendelse til Afs. af fil/Browsing (Se "Sådan angives godkendelsesmetode for filserver.")
Brugernavn og password til godkendelse til personlig mappe (Se "Angivelse af personlig mappe.")
Ovenstående informationer om brugerindstillinger kan slettes på siden Administration af informationer om brugerindstillinger.

VIGTIGT
Hvis du vil anvende siden Administration af informationer om brugerindstillinger, skal du indstille [Brug HTTP] i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering) til 'Til'. (Se "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
Der kan højst registreres 5.000 brugere.
BEMÆRK!
Kun systemadministratoren eller SSO-H-systemadministratoren (Administrator) kan betjene siden Administration af informationer om brugerindstillinger.
52SK-237