Ændring af PDF-krypteringsniveauet fra Acrobat 10.0 eller tilsvarende til Acrobat 9.0 eller tilsvarende

Du kan vælge krypteringsniveauet fra følgende ved generering af krypterede PDF-filer:
Acrobat 3.0 eller nyere/40-bit RC4
Acrobat 6.0 eller nyere/128-bit RC4
Acrobat 7.0 eller nyere/128-bit AES
Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES
Hvis du vælger [Acrobat 9.0 eller tilsvar./256-bit AES] snarere end [Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES], kan du ændre det valgte element ved at følge fremgangsmåderne herunder.
Standardindstillinger
[Acrobat 9.0 eller tilsvarende] er angivet
For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende denne funktion, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
BEMÆRK!
For flere informationer om krypterede PDF-filer: Se "Kryptering af PDF-filer" i "Scan og send" og "Kryptering af PDF-filer" i "Scan og gem".

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Generér fil].
3.
Tryk på [256-bit AES-indstillinger til krypteret PDF].
4.
Vælg [Acrobat 9.0 eller tilsvarende] → tryk på [OK].
Hvis du vælger [Acrobat 10.0 eller tilsvarende], vises [Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES] ved valg af krypteringsniveauet.
52SK-0A0