Aflevering af papir med forskellige formater til den samme udbakke

Du kan levere output i forskellige formater til samme udbakke i finisheren.
Denne status kan indstilles, når enten Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO eller High Capacity Stacker-H er monteret. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU," "High Capacity Stacker-H.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstillinger for papirlevering].
3.
Tryk på [Forskellige papirformater til udbakke] → [Til] → [OK].
Hvis du indstiller [Forskellige papirformater til udbakke] til 'Fra', stopper print måske, når meddelelsen <Fjern papiret fra udbakken.> vises. Fjern alt papir fra udbakken for at genoptage print.
Hvis du indstiller både Forskellige originalformater og Hæftning, bliver outputtet hæftet og sætsorteret, uanset de forskellige indstillinger for papirformat.
BEMÆRK!
Selvom du indstiller [Forskellige papirformater til udbakke] til 'Fra', leveres forskellige papirformater i samme outputbakke på samme måde, som når [Forskellige papirformater til udbakke] er indstillet til 'On' ved output til Copy Tray-R.
52SK-08C