Registrering/redigering/sletning af finishing-format for finishing/hæfte (trim).

Du kan registrere finishing-formater for finishing/hæfte (trim), give dem navne og redigere eller slette dem efter behov. Denne status er nyttig til registrering af ofte anvendte finishing-formater.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Registrér Finishing-format].
3.
Tryk på [Finishing-format for Finishing/Hæfte (Trim)].
4.
Vælg en ønsket indstilling blandt følgende elementer:
Sådan registreres/redigeres et finishing-format for finishing/hæfte (trim):
Sådan registreres et navn for finishing-formatet for lim-indbindingen:
Sådan slettes et finishing-format for finishing/hæfte (trim):
Sådan registreres/redigeres et finishing-format for finishing/hæfte (trim):
Vælg en knap ([S1] til [S5]) for at registrere eller redigere et finishing-format → tryk på [Registrér/Red.].
Tryk på [X] og [Y] → indtast værdierne → tryk på [OK].
Du kan også anvende taltasterne til at indtaste værdier.
Sådan registreres et navn for finishing-formatet for lim-indbindingen:
Vælg en tast ([S1] til [S5]), som du vil navngive → tryk på [Omdøb].
Indtast et nyt navn → tryk på [OK].
Sådan slettes et finishing-format for finishing/hæfte (trim):
Vælg det finishing-format, du vil slette → tryk på [Slet].
Tryk på [Ja].
5.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT
Sørg for at kontrollere disse indstillinger før du sletter dem.
BEMÆRK!
Hvis du vælger en tast, som allerede indeholder indstillinger, bliver disse indstillinger vist.
Hvis du laver en fejl, når du indtaster værdier, skal du trykke på → indtast de korrekte værdier.
Du kan også navngive knapper, der ikke indeholder indstillinger.
For instruktioner om at indtaste tegn kan du se "Indtastning af tegn."
Hvis du trykker på [OK] uden at indtaste noget, vender knappen tilbage til dens aktuelle navn (standard S1 til S5).
Indstillingerne for papirformatet bliver ikke slettet fra hukommelsen, heller ikke hvis der slukkes for strømmen.
52SK-0A3