Forløb af funktioner for administratorer

Hvis der er angivet Indstillinger for systemadministrator (systemadministration-ID/system-PIN-kode)

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Log på].
3.
Angiv følgende.
Tryk på [Systemadministrator-ID] → indtast et afdelings-ID.
Tryk på [System-PIN-kode] → indtast PIN-koden.
4.
Tryk på [Log ind].
Hvis systemadministratorens PIN-kode stadig har standardindstillingen, vises et skærmbillede, der beder dig om at skifte systemadministratorens PIN-kode. Skift PIN-koden ved at følge instruktionerne på skærmen.
VIGTIGT
Pas på, du ikke glemmer systemadministrator-PIN-koden. Kontakt Canon Danmark, hvis du glemmer systemadministrator-PIN-koden.
5.
Viser den ønskede indstilling på listen.
6.
Angiv indstillingerne → tryk på [Luk].
Tryk på [Op] for at flytte et niveau op.
7.
Når du er færdig med at angive indstillingerne, skal du trykke på [Log ud] nederst til højre på skærmen for at logge ud.
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ud.

Hvis der er angivet Indstillinger for systemadministrator og Administration af Afdelings-ID er i brug

1.
Angiv følgende.
Tryk på [Afd.-ID] → indtast et afdelings-ID.
Tryk på [PIN-kode] → indtast en PIN-kode.
2.
Tryk på [Log ind].
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ind.
3.
Tryk på .
4.
Viser den ønskede indstilling på listen.
5.
Angiv indstillingerne → tryk på [Luk].
Tryk på [Op] for at flytte et niveau op.
6.
Når du er færdig med at angive indstillingerne, skal du trykke på [Log ud] nederst til højre på skærmen for at logge ud.
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ud.

Hvis der er angivet Indstillinger for systemadministrator og SSO-H er i brug

1.
Angiv følgende.
Tryk på [Brugernavn] → indtast et brugernavn → tryk på [OK].
Tryk på [Password] → indtast et password → tryk på [OK].
2.
Tryk på [Log på].
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ind.
3.
Tryk på .
4.
Viser den ønskede indstilling på listen.
5.
Angiv indstillingerne → tryk på [Luk].
Tryk på [Op] for at flytte et niveau op.
6.
Når du er færdig med at angive indstillingerne, skal du trykke på [Log ud] nederst til højre på skærmen for at logge ud.
Du kan også trykke på (Log ind/ud) for at logge ud.
52SK-051