Forløbet af betjeningen af skærmbilledet Indstillinger/Registrering

Med skærmbilledet Indstillinger/Registrering kan du tilpasse maskinens mange indstillinger efter dine behov.
VIGTIGT
De tilgængelige funktioner på skærmbilledet Indstillinger/Registrering er forskellige for administratorer og for almindelige brugere.
For administratorer:
Systemadministratoren ("systemmanager") for SSO-H (Single Sign-On H) kan angive alle maskinens systemindstillinger. For informationer om administratortyper skal du se "Indstillinger for administrator." Som standard er systemadministratorindstillingerne (systemadministrator-ID/system-PIN-kode) aktiveret på maskinen. Derfor skal systemadministratoren logge ind ved at indtaste systemadministrator-ID'et og system-PIN-koden. Standardindstillingen for både systemadministrator-ID og system-PIN-koden er '7654321'. Det anbefales, at du ændrer både systemadministrator-ID og system-PIN-koden. For flere informationer om at indstille systemadministrator-ID'et og system-PIN-koden: Se "Angivelse af indstillingerne for systemadministrator." For informationer om de Indstillinger/Registrering-elementer, der er tilgængelige med administratorrettigheder: Se "Skema med mulige indstillinger for administrator (touchpanel)" i "Sikkerhed" og "Available Administrator Settings Table (Remote UI)" i "Remote UI".
For almindelige brugere:
Visse elementer på skærmbilledet Indstillinger/Registrering kan være begrænset for almindelige brugere. Elementer, som en bruger ikke har brugsrettigheder til, er gråtonet og kan ikke vælges på touchpanelet. Elementer, som en bruger ikke har brugsrettighed til, vises ikke på Remote UI.
Hvis du bruger Administration af afdelings-ID til login-service, og en administrator logger på ved at indtaste systemadministrator-ID'et og system-PIN-koden, kan administratoren bruge skærmbilledet Indstillinger/Registrering uden begrænsninger.
Hvis SSO-H anvendes som login-service, varierer de tilgængelige Indstillinger/Registrering-elementer i overensstemmelse med brugerrollen (rettigheder). Ved at logge ind med et brugernavn og password kan systemadministratoren betjene skærmbilledet Indstillinger/Registrering uden begrænsninger. For informationer om indstillinger for brugerroller (rettigheder): Se "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication." For informationer om de Indstillinger/Registrering-elementer, der er tilgængelige med administratorrettigheder: Se "Skema med mulige indstillinger for administrator (touchpanel)" i "Sikkerhed" og "Available Administrator Settings Table (Remote UI)" i "Remote UI."
BEMÆRK!
Indstillinger specificeret i Indstillinger/Registrering ændres ikke, heller ikke selvom du slukker for hovedafbryderen eller trykker på .
For informationer om indstillingerne, du kan angive for hvert element, kan du se "Skema vedr. indstillinger/registrering."
Skærmbilledet Indstillinger kan vise en liste med indstillinger. Tryk på eller for at rulle til den ønskede indstilling.
52SK-050