Funktionsindstillinger: Kopi

Kopifunktionen vises kun, når det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug.
Element
Beskrivelse af indstilling
Standard-
indstilling
Kan indstilles i
Remote UI
Tilgængelig levering
af enhedsinformationer
[Registrér/Redigér favoritindstillinger]
M1 til M9: Registrér, Omdøb, Slet, Kontrollér indhold
-
Nej
Nej
[Skift standardindstillinger]
Registrér, Initialisér
-
Nej
Nej
[Registrér funktionsgenveje]
Genvej 1: Hver status, Ikke tildelt
Finishing
Nej
Nej
Genvej 2: Hver status, Ikke tildelt
2-sidet
Nej
Nej
Genvej 3: Hver status, Ikke tildelt
Tæthed
Nej
Nej
Genvej 4: Hver status, Ikke tildelt
Originaltype
Nej
Nej
Genvej 5: Hver status, Ikke tildelt
Ikke tildelt
Nej
Nej
[Registrér funktionsgenveje] (Ekspreskopi)
Genvej 1 til 6: Hver status, Ikke tildelt
Ikke tildelt
Nej
Nej
[Automatisk sætsortering]
Til, Fra
Til
Nej
Ja
[Prioritering af billedretning]
Til, Fra
Fra
Nej
Ja
[Automatisk genkendelse af originals retning]
Til, Fra
Til
Nej
Ja
[Vælg farveindstillinger til kopi]
[Brug Auto (Farve/Sort/hvid)]
Til, Fra
Til
Ja
Ja
[Brug fuldfarve]
Til, Fra
Til
Ja
Ja
52SK-057