Funktionsindstillinger: Modtag/videresend

Element
Beskrivelse af indstilling
Standard-
indstilling
Kan indstilles i
Remote UI
Tilgængelig levering
af enhedsinformationer
[Leveringsrapport]
[Brugers sende/modtage-dataliste]
Ja, Nej
-
Ja
Nej
[Alm. Indstillinger]
[Print på begge sider]
Til, Fra
Fra
Ja
Ja
[Vælg bakke]
Omskifter A: Til, Fra
Til
Ja
Ja
Omskifter B: Til, Fra
Til
Ja
Ja
Omskifter C: Til, Fra
Til
Ja
Ja
Omskifter D: Til, Fra
Til
Ja
Ja
[Reducér fax modt. størrelse]
Til, Fra
Til
Ja
Ja
Status nedkopiering: Auto, Fast
Auto
Ja
Ja
Nedkopi-%: 75% til 97%
90%
Ja
Ja
Nedkopieringsretning: Lodret & vandret, Kun lodret
Kun lodret
Ja
Ja
[2 på 1-log]
Til, Fra
Fra
Ja
Ja
[Print fodnote på modtaget side]
Print, Print ikke
Print ikke
Ja
Ja
[YCbCr modtage-gammaværdi]
Gamma 1,0, Gamma 1,4, Gamma 1,8, Gamma 2,2
Gamma 1,8
Ja
Ja
[Hasteog printmodtagejob]
Til, Fra
Fra
Ja
Nej
[Håndtering af fejl ved videresendte filer]
Print altid, Gem/Print, Fra
Print altid
Ja
Ja
[Videresendelsesvalg]
Modtagemetode:, Godkend/Afvis, Registrér (Registrerede videresendelsesindstillinger), Slet, Detaljer/Redigér, Print liste, Videresend uden beting., E-mailprioritet
-
Ja
Ja*1
[Vælg Fax/I-fax indbakke]
[Vælg/Registrér fortrolige faxbokse]
Boksnummer: 00 til 49
-
Ja
Ja
Registrér boksnavn
(NUL)
Ja
Ja*2
PIN
(NUL)
Ja
Ja
URL-sndindstill.
(NUL)
Ja
Ja*2
Initialisér
-
Ja
Nej
[PIN til boks til hukommelsesmodtagelse]
Maksimalt syv cifre
(NUL)
Ja
Nej
[Brug I-faxhukommelseslås]
Til, Fra
Fra
Ja
Ja
[Starttid for hukommelseslås]
Daglig (1 til 5),
Vælg dage (Søn til Lør, 1 til 5),
Fra
Fra
Ja
Ja
[Sluttid for hukommelseslås]
Daglig (1 til 5),
Vælg dage (Søn til Lør, 1 til 5),
Fra
Fra
Ja
Ja
[Timeout for modt. af delte data]
0 til 99 t
24 t
Ja
Ja
[Send altid meddelelse ved modtagefejl]
Til, Fra
Til
Ja
Ja
*1
Indikerer elementer, der ikke leveres som enhedsinformationer.
Modtagemetode:, E-mailprioritet, Detaljer/Redigér, Slet, Print liste
*2
Indikerer elementer, der ikke leveres, hvis der er indstillet PIN-kode.
52SK-05A