Kontrol med papirinformationerne

Du kan kontrollere de detaljerede papirinformationer. Du kan også registrere/angive papirtypen, der skal lægges i en papirkilde, som f.eks. en papirskuffe.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Papir].
Sådan kontrolleres detaljer for det papir, der er lagt i maskinen:
Sådan indstilles en papirtype:
Sådan registreres en papirtype:
Sådan kontrolleres detaljer for det papir, der er lagt i maskinen:
Vælg det papir, du vil kontrollere → tryk på [Detaljer].
Tryk på [OK].
Sådan indstilles en papirtype:
Tryk på [Papirindstillinger].
Vælg en papirkilde, der skal indstilles → indstil den papirtype, der skal ilægges.
BEMÆRK!
For instruktioner om at angive [Papirindstillinger] kan du se "Registrering af papirformatet og typen af en papirkilde."
Sådan registreres en papirtype:
Tryk på [Administrationsindst. for papirtype].
Registrér en brugerdefineret papirtype.
BEMÆRK!
[Administrationsindst. for papirtype] vises, når du logger på som en administrator.
For instruktioner om at angive [Administrationsindst. for papirtype] kan du se "Oversigt over denne funktion."
Tryk på [OK].
3.
Tryk på [Luk].
52SK-1FS