Weergeven van het installatielogboek

U kunt het installatielog/updatelog weergeven vanaf het touch panel display of de externe UI.
BELANGRIJK
Om de procedures in dit gedeelte uit te voeren, dient u als beheerder in te loggen op de machine. (Zie "Logging In to the Machine as an Administrator.")

Via het aanraakscherm

U kunt het installatielog voor de systeemopties/MEAP-toepassingen controleren via het touch panel display.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Licentie/Overige] → [Registreer/Update software].
3.
Druk op [Software Management Settings] → [Select Log Display] → [Display Update Logs].

Werken met de externe UI

U kunt het installatielog voor de systeemopties/MEAP-toepassingen controleren via de UI op afstand.
1.
Via de portal pagina van de externe UI, klikt u op [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klik op [Logs/Communicatietest weergeven].
3.
Selecteer [Updatelogs] in de keuzelijst voor het bekijken van de logs → klik op [Schakelen].
52X3-022